Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот

В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, днес, 14.04.2020 год., публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com.
 
В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта. 
 
Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – oa_sopot@abv.bg. 
 
Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот. 


Дата на откриване: 14.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 14.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари