Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага изменение на Устройствения правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" и на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Предложените промени са наложителни с оглед последните изменения на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, както и в изпълнение на разпоредбата на § 5, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 161/14.06.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.


Дата на откриване: 7.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 21.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари