Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

В края на 2019 г. е идентифициран нов щам коронавирус 2019-nCov, който до този момент не е срещан като причинител на заболяване при човека. За точно отчитане и реална статистика на суспектните и заболелите лица от новото заболяване COVID-19, причинявано от новия щам коронавирус, Световната здравна организация (СЗО)  въведе нови кодове в Международната класификация на болестите – 10 ревизия (МКБ-10), с които да бъдe условно определено това заболяване. По инструкция на СЗО използването им може да започне незабавно в медицинската практика и в изготвянето на медицинска и медикостатистическа документация. 

Същевременно в утвърдената Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса на настоящия етап не е предвидена възможност за специфична диагностика на суспектните и заболелите лица с нововъзникналото заболяване COVID-19, както и липсва яснота за възможностите за болнично лечение на пациенти със заболяването в рамките на съответните клинични пътеки след неговото условно идентифициране посредством уникалния му класификационен код.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари