Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 07.04.2020г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Приморско. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА.


Дата на откриване: 7.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 21.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари