Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектите на нормативни актове се публикуват за обществени консултации. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за становища и предложения е не по-кратък от 30 дни, но при изключителни случаи може да се определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. В настоящия случай, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID 19, Народното събрание на Република България, с Решение от 13 март 2020 г., по предложение на Министерски съвет, на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, обяви извънредно положение върху територията на цялата страна, считано от 13 март 2020г. до 13 април 2020г., (ДВ. бр.22/ 13.03.2020г.). В тази връзка се прие и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020г.  (обн. ДВ. бр.28/ 24.03.2020г.). Предвид ситуацията на извънредно положение и характерът на настоящото изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Иваново, а именно удължаване на нормативно определени срокове, считам че в настоящия случай е приложима разпоредбата на изр. 2 на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, поради което определям 14 дневен срок, в който заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Иваново на  e-mail адрес: obshtina@ivanovo.bg


Дата на откриване: 2.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Иваново
Дата на приключване: 16.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари