Обществени консултации

Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно като „цифрова трансформация“ налага преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез автоматизиране и придаване на допълнителна стойност на съществуващите икономически сектори, засилване на предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства на днешния ден, вкл. и чрез развитие на изцяло нови сфери на икономическия и социален живот.

В предложения стратегически документ са взети предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане.

Документът определя визията, целите и приоритети на политиката за цифровата трансформация на Република България за периода до 2030 г.:

Визия: Отчитайки необходимостта от цифровата трансформация и създавайки условия за нея, до 2030 г. България трябва да притежава конкурентоспособна цифрова икономика и висок стандарт на гражданите, които да са основани на знанието и интелигентния растеж.

Цели:

 1. Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура
 2. Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения.
 3. Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации.
 4. Отключване потенциала на данните.
 5. Цифровизация в полза на кръгова ниско въглеродна икономика.
 6. Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги.

Очертаните приоритети (области на въздействие) са: цифрова инфраструктура; киберсигурност; научни изследвания и иновации; образование и обучение; адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита; цифрова икономика; селско стопанство; транспорт; околна среда и климат; здравеопазване; финанси; култура; дезинформация и медийна грамотност; териториално развитие; цифрово управление; сигурност и участие на гражданите в демократичния процес.

Основната цел на правителството за цифрова трансформация за периода до 2030 г. е достигане на средноевропейско равнище на навлизане на цифровите технологии в българската икономика и общество, повишаване на ефективността на държавното управление, ефективно справяне с основните социални предизвикателства и повишаване сигурността на гражданите.

Проектът на стратегически документ е изготвен в изпълнение на Заповед № Р-163/19.12.2019 г. на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев. Дефинирането в акта на основни цели, принципи и приоритетни области на въвеждане на цифровата трансформация в страната ни до 2030 г., ще позволи синхронизиране и координиране на политиките, програмите и проектите в тази област, които ще бъдат включени и в съответните нови оперативни програми, финансирани от европейските фондове за следващия програмен период.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, няма да бъдат необходими допълнителни финансови и други средства за неговото изпълнение.

 

Лице за контакти:
Даниела Пешева
Държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“, МТИТС
Email: dpesheva@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 31.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 22.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 април 2020 г. 16:37:10 ч.
svetlana 72

Мнение

Стратегическият документ е идейно добре подготвен и реализирането му навярно включва достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет. Ако е така, моля да публикувате становище на Министерство на здравеопазването или официален доклад или друг документ относно влиянието на ЕМП и радиовълни от 25G херца и нагоре върху човешкия организъм и здраве. Особен интерес в този момент ще представляват изследвания, свързани с 5G мрежата.

13 април 2020 г. 11:08:55 ч.
konstantina_70

5ж е нарушение на Конституцията на РБ

1. Изграждането на 5G мрежа, без иследвания върху здравето на населението е нарушение на   Конституцията на България, чл. 29 (2)Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3), задължава Държавата да закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда, докато тази безопасност не се докаже и не се определят адекватни норми за безопасност при използването на източници на ЕМП от 5G технологията.

2. Швейцарската Федерална Служба по околната среда (FOEN) съобщава, че в края на януари 2020 г. е информирала кантоните, че още не е определила дата за пускане на 5G мрежите.

FOEN съобщава, че й трябва още време за да провери потенциалното въздействие от 5G радиацията, изтъквайки, че няма международен стандарт, който може да използва като ръководство.                                                                                                                                                  3.  В Дания,Франция, САЩ има заведени искове срещу правителството заради изграждането на 5G . В Холандия искат мораториум на 5G. Изслушването ще се проведе на 21 април 2020 г. в Хага.  В Италия в над 150 градове забраняват 5G, както в Словения и в Каламата.                                      4.  В Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията се констатират редица тревожни данни.

Пълното заглавие на статията е:

5G: Всеобхватен обобщителен доклад- анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия - Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! Изложение на убедителните доказателства и на причините водещи до осем различни вида сериозни увреждания вследствие излагането на електромагнитните полета (ЕМП)                                      

5. Посетете и сайта: https://emfscientist.org, където 252 учени в областта на електромагнитни влияния върху живите организми от 43 страни са подписали протестно писмо срещу ЕМФ замърсяването, писмо внесено до Световната здравна организация, в което писмо се обяснява пагубното въздействие на 5G технологията.

13 април 2020 г. 11:12:43 ч.
konstantina_70

5ж е нарушение на Конституцията на РБ

6. Радиочестотната радиация е определена като канцероген, клас 1 (най-високия) заедно с тютюнопушенето и азбеста!  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/?fbclid=IwAR0bk35XKZUkzYM1PziuslKeM_0ZcuRpdMfl0wYMKrRrOHwtq-m7arTHOYc                      

7. ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА БЕЗЖИЧНАТА РАДИАЦИЯ

от Роналд Костоф,Технологичен институт Джорджия, Монография от 2019 г., 649 страници

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/61946/ADVERSE%20EFFECTS%20OF%20WIRELESS%20RADIATION%20(3).pdf?fbclid=IwAR2ZHh0mAFR5uFWnErW1-DiMhHeqmq78OPh-AfrZszdEsKV5xPQfuxd1pdg                                                                      

8. проф. Девра Девис (проф. по медицина) с над 200 публикации в престижния медицински джърнал ЛАНСЕТ, Сциентифик Америкън и Ню Йорк Таймс : https://www.youtube.com/watch?v=3WRBd9CuPQY&feature=share&fbclid=IwAR3qYm25NgNxLzzMs2TbjikathDtGFswNe14KrEkXKYcWo2vD1QMtjA3ve4   

 

13 април 2020 г. 11:13:03 ч.
konstantina_70

5ж е нарушение на Конституцията на РБ

 9. Европейската агенция по околна среда (EAOC) е за предпазни мерки по отношение на ЕМП излагане, като посочва, че е имало случаи на неизползване на принципа на предпазност в миналото, довели до често необратими щети върху човешкото здраве и околна среда!! От Агенцията изискват държавите-членки да направят повече , за да информират гражданите за рисковете от излагане на ЕМП, особено децата!!   Това е само малка част от информацията по темата относно вредите върху здравето на хората и природата .

В социалните мрежи над 70 000 човека изразиха протеста си от въвеждане на подобна мрежа, без изследвания за въздействието върху здравето на хората и природата!

След като се запознаете с всички тези данни, настояваме на основание на Конституцията на Република България да прекратите незабавно на въвеждането на 5G в България, за да се опази здравето на всички граждани на РБългария и нашите деца, които са най-уязвими!

14 април 2020 г. 10:38:19 ч.
mayasa

непроверена технология

Това е една непроверена технология, чието въвеждане е спряно в столицата на ЕС - Брюксел поради съмнения, че причинява рак. Затова моето мнение, че няма място в България и че правителството няма право да третира българския народ като опитни мишки, тъй като експерименти с хора са престъпления против човечеството, а 5G е технология, която много държави в ЕС (Италия, Испания, Швейцария) са спрели или силно забавили, третирайки я като технология в експериментална фаза. За България няма направен ОВОС.

14 април 2020 г. 10:54:47 ч.
sonya.kirilova

Цифрова инфраструктура

В Проекта на националния стратегически документ "Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030г" в раздел "Цифрова инфраструктура" прочетох следния текст: "Технологията 5G се разглежда като средство за индустриална трансформация чрез разгръщането на нови мрежи, които ще осигуряват гигабитови скорости на предаване на данни с ниска латентност и значително подобрена производителност и надеждност. "

Искам да ви обърна внимание, че в "столицата на ЕС", Брюксел, изграждането на 5G мрежата е спряно, поради съмнение за причиняване на рак. В държави като Италия, Швейцария, а наскоро и Испания, пусковите срокове за 5G са отложени за неопределено време, поради съмнения за влиянието върху здравето на човека и околната среда. Тези държави разглеждат 5G като технология в експериментална фаза. Подлагането на българския народ под влиянието на технология в екпериментална фаза е, по своята същност, експериментиране с хора,без тяхното съгласие, което по същността си е престъпление срещу човечеството.

Има сериозно брожение в обществото, което води до палене и физическо разрушаване на 5G антените в много европейски държави, което показва високото ниво на обществено недоверие към въвеждането на тази технология.

Припомням също така, че няма надеждни данни за влиянието на 5G върху живата природа, особено, като се включи фактора "време", тоест, продължителност на излагане.

Няма ОРОС (Оценка на риска за околната среда), направен по надлежния ред, както няма и Оценка на риска на ниво ЕС.

Смятам, че въвеждането на 5G в България е прибързано, високо рисково и напълно необосновано на този етап.

 

14 април 2020 г. 11:15:39 ч.
veni2210

До регулаторните органи

Експертите по антените и телекомуникациите на IEEE относно опасенията за излагането на радиочестоти: 

"Въпреки, че милиметровите вълни са били използвани за много различни приложения - включително астрономия и военни приложения, ефектът от използването им в телекомуникациите не е добре разбран. Уотърхаус казва, че зависи от регулаторните органи, които контролират телекомуникационните компании, за да гарантират безопасността на 5G. Общото схващане е, че милиметровите вълни са безопасни, но все още трябва да се наблюдават, казва той. „Повечето от научните среди не смятат, че има проблем“, казва Уотърхаус. "Въпреки това би било ненаучно да се изрече, че няма причини за притеснение."

Как регулаторните органи в България, които контролират телекомуникационните компании, за да гарантират безопасността на 5G ще ги наблюдават. По какъв начин обществеността ще бъде информирана и кои структури ще следят здравния статус на населението от евентуално въздействие. 

Източник: https://spectrum.ieee.org/news-from-around-ieee/the-institute/ieee-member-news/will-5g-be-bad-for-our-health?fbclid=IwAR1H2UQypbZ_WL9jDbtlRyJB_0M90C_9BoPSdhORSxOZUJGVbE4fdfA9QqI

14 април 2020 г. 14:34:27 ч.
asen.68

Моля представете документи за безопасността при използване в дългосрочен план на 5G

 1. В европейските държави има изградена единна мрежа клетка/антена, която се ползва от всички оператори, като операторите си разпределят трафика. В България всеки оператор изгражда самостоятелна мрежа, което означава многократно превишаване на нормите на излъчване. Това означава, че в дома или в офиса ни, се натрупват излъчвания от базовите станции на няколко оператора, както и от всички други излъчватели на електромагнитни вълни в района и това, че дадена базова станция отговаря на изисквания няма никакво значение относно крайния резултат в точката където се намираме ние потребителите. Какво e предприело правителството за редуциране на излъчванията и изграждане на единна мрежа?
 2. Какви изследвания/ документи ще се представят пред широката общественост за последиците и безопасността в дългосрочен план на 5G технологията?

14 април 2020 г. 14:56:14 ч.
ivash

мнение за изграждане на 5джи мрежа

Ако не сте запознати има Фейсбук група която е против изграждането на 5джи мрежата на мобилните оператори,групата е с над 70 000 члена,също въврвят и 2-3 подписки против мрежата с по над 25 000 подписа.Никой не би се съгласил да бъде облъчван с нещо за което няма необходимите научни изледвания за въздействието му  на човешкото здраве.Това е дирекно посегателство върху здравето на човека без негово съгласие за сметка на печалби на оператори и възможни други цели. Все пак ние ли трябва да сме първи във нещо ,което е толкова спорно за целия свят и с неясни последици за здравето на човек.Ясно е че нашият ресор в Европа е този и за това сме пробити,но не всичко е пари.

14 април 2020 г. 19:22:10 ч.
Галина

Цифрова трансформация

5G е непроверена технология, за която има доста сериозни основания да се смята, че е опасна за здравето на хората, а и за околната среда и животните. Хиляди учени от цял свят се обявяват против въвеждането в експлоатация на 5G. Знаем също, че мрежата няма да въде изграждана в Брюксел по същите съображения. Българският народ не е съставен от опитни мишки и България не може да се превръща в една от първите експериментални жертви, заради печалбите на определен кръг хора. Смятам, че въвеждането на 5G мрежата трябва да бъде замразено, поне временно, ако страната ни има правителство, а не поръчкови изпълнители.

14 април 2020 г. 21:01:35 ч.
Ваня Рангелова

Не, на ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ С БЪЛГАРСКИЯ НАРОД....АКО ИМАДОБРОВОЛЦИ...СЪБЕРЕТЕ ГИ И ПРАВЕТЕ ОПИТИ ИЗВЪН Н

1. Изграждането на 5G мрежа, без иследвания върху здравето на населението е нарушение на   Конституцията на България, чл. 29 (2)Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3), задължава Държавата да закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда, докато тази безопасност не се докаже и не се определят адекватни норми за безопасност при използването на източници на ЕМП от 5G технологията.

15 април 2020 г. 04:27:08 ч.
dirtemoscow

Допълнение към целите

От изключителна важност е да се стартира цифровизацията за публичните услуги и да се премахне възможността за забавяне срока по дела, обществени поръчки, кандидатствания, издадени документи, входирани такива, разплащания със съответните органи и други. Общинските администрации, съдилищата, районните управления всички други свързани с обществените дейности фирми и организации, трябва да бъдат 100% дигитализирани, като физическата комуникация да остане допълнителна опция. Това ще доведе до намаляване на корупцията на местно ниво и стриктно изпълнение на сроковете, както и логистиката архива. Ще намалеят разходите и ненужните служители лесно ще могат да се освободят, респективно ще останат повече пари за заплати за оставащите служители, както и повече отговорности.. Цялата комуникация със звената трябва да може бъде електронна и същевременно да се използва като достоверна. Всички качени документи трябва да са в цифров формат с електронен подпис и печат, за да може да бъдат цитирани лесно, а не да се преписва.

Противопоставянето на цифровизацията, може да се тълкува по три начина, като повечето изразени мнения спадат към точки 1 и 2:

 1. непознаване на технологията
 2. злонамерени деяния - корупция
 3. страх от иновации - загуба на работно място

15 април 2020 г. 10:07:30 ч.
EliBoneva

Здраве или не

Защо трябва да се използва технология , без която така или иначе можем да живеем добре и сега? Струва ли си рискът, ние да разберем какви са негативните последици от облъчване , което не е достатъчно проучено, не е доказана неговата безопасност в дългосрочен план?!? Аз имам три деца и искам да растат здрави и да съм спокойна за тях и техните деца! А тези лъчения на фона на другите негативи като замърсен въздух, почва ( съответно храна), вода и т.н. Още повече ще влошат ситуацията. Не съм съгласна да се използва технология 5G! Желая здраве за всички! 

15 април 2020 г. 11:05:22 ч.
Екатерина 71

Против 5 джи технологията!

Няма място в България 5 G технологията!!!! След като има съмнения, че тази мрежа причинява рак и други вреди на хората! Не желая да ъда третирана като експеримент!!! Аз съм ПРОТИВ!

15 април 2020 г. 11:06:12 ч.
AlexJones

Против 5G мрежата

Уважаеми господа,

По повод предложените законодателни промени в цялостната нормативна уредба, засягащи електронните съобщителни средства с цел ускорено внедряване на 5G мрежа в България, Ви заявявам следното:

1. В световен мащаб вече има над 10 000 сериозни научни изследвания доказващи вредата върху живота и здравето на хората, животните и растенията в близост до излъчвателните антени на тази система.

2. „Изследванията“ говорещи за „безвредност“ и „безопасност“ на милиметровото 5G излъчване се оказаха до едно фалшифицирани поради финансирането им от големи телекомуникационни компании и производители на 5G оборудване. Това беше признато и при изслушвания по темата в Сената на САЩ.

3. Има изпратени петиции от учени от 46 страни до СЗО с искане за спиране на внедряването на  5G мрежата докато не се проведат обективни изследвания, които да докажат нейната безопасност. Впрочем в Белгия е взето решение да не се внедрява такава система, докато не се видят резултатите от работата й в други държави върху човешкото здраве.

4. В Европа има апел подписан от 180 учени и медици от 25 страни до Европейската Комисия за въвеждане на мораториум върху 5G мрежите поради вредното им въздействие върху живота и здравето на хората. http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

5. Отделно от горепосоченото вече съществуват хиляди наблюдения и събрани доказателства от лекари, независими изследователи, природозащитници и обикновени хора за вредното въздействие на 5G мрежата в райони където е внедрена, включително за ролята й за подриване на имунитета на хората довело и до взрива на пандемията от Covid 19, в страните където тя е внедрена и работи – Китай, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Испания и САЩ.

6. Хората подложени на вредното 5G излъчване заболяват от десетки различни видове болести като, но не само: рак на мозъка, левкемия, безплодие, психически разстройства и т.н. Особено беззащитни са децата, бременните жени, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

7. Не на последно място има хиляди доказателства за унищожителното въздействие на 5G  върху околната среда, включително измирането на птици, пчели и други насекоми, изсъхване на дървета и друга растителност в районите около приемо-предавателните кули на 5G системата.

Уважаеми Господа, технологията 5G е създадена като военна технология, която е внедрена в различни оръжейни системи поразяващи военни средства и хора, използва се в полицейски машини за разпръскване на демонстранти и т.н., тя никога не е била замисляна като  приложение за граждански, мирни или търговски цели.

Вследствие на гореизложеното и разпоредбите на Конституцията на България, а именно:

Чл. 28.

Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 14.

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 29.

(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 15.

Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

Настоявам незабавно да се спрат всички законодателни промени улесняващи въвеждането на 5G технологията в България и приемането от Народното Събрание на пълен и безусловен мораториум върху тестването, внедряването и експлоатацията на 5G технологии и системи под каквато и да било форма, включително спиране и демонтиране на съществуващите до момента експериментални системи!Уважаеми Господа, напомням Ви, че поръчителите, внедрителите, помагачите на 5G технологията за масово унищожение, ще носят наказателна отговорност за извършване на геноцид върху българския народ съгласно Наказателния кодекс:

Чл. 416. (1) Който с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група:

а) причини смърт, тежка телесна повреда или постоянно разстройство на съзнанието на лице, принадлежащо към такава група;

б) постави групата в такива условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожение;

в) предприема мерки, насочени към възпрепятствуване раждаемостта сред такава група;С уважение:

15 април 2020 г. 11:21:06 ч.
Илия Илиев

СПРЕТЕ 5-ДЖИ МРЕЖАТА

Поради това , че има сериозни опасения и ред потенциални доказателства за това , че въпросната мрежа може сериозно и трайно да увреди здравето ни , изграждането ѝ трябва да бъде спряно , докато пред обществото не се предоставят неупровержими и неуспорими доказателства , че 5-джи е безопасна за здравето ни ! 

Ако мрежата бъде пусната преди да се случи гореспоменатото , това ще е чиста проба експеримент и то със здравето ни !

15 април 2020 г. 11:27:56 ч.
raynebg

Обществото е много добре информирано за опасностите от 5ж!!

1. България е против 5G!! Обществото е много добре информирано, учените отдавна алармират за опасностите   http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/   Пускането на подобна високотехнологична иновация без изследване върху здравето на хората е подсъдимо!  Конституция на България, чл. 29 (2):  "Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие."! Т. нар. „изследвания“  за безвредност на 5G са финансирани от телекомуникационните компании, кито имат интерес от пускане на 5ж. Какви изследвания ще представите за безопасност на здравето в ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН?? 

2. В европейските държави има изградена единна мрежа клетка/антена, която се ползва от всички оператори, като операторите си разпределят трафика. В България всеки оператор изгражда самостоятелна мрежа, което означава многократно превишаване на нормите на излъчване. Това означава, че в дома или в офиса ни, се натрупват излъчвания от базовите станции на няколко оператора, както и от всички други излъчватели на електромагнитни вълни в района и това, че дадена базова станция отговаря на изисквания няма никакво значение относно крайния резултат в точката където се намираме ние потребителите. Какво e предприело правителството за редуциране на излъчванията и изграждане на единна мрежа?

3. Досега действащите 3ж и 4ж осигуряват достатъчен ресурс за пренос на информация, прибързаното гласуване на внедряването в България е сериозна предпоставка за съмнение за корупция и усвояване на пари по европрограми, цитат от линка " През България минават два коридора, а финансирането е за 43 млрд. Евро!!!Подготовката и стартирането на работата по тях започват през следващата година и страната ни има шанс да привлече няколко милиарда евро, ако има адекватни проекти за финансиране."     https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%BE-5g-%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%B1/?fbclid=IwAR1F51xN9Rq89GrvDMCwytNyHPEJla_H3BbsjJr2jGptiTYjcSKUZOC5eeI

15 април 2020 г. 11:52:42 ч.
svetlana_hss

Не на 5Ж!

Мрежата 5G не бива да се допуска в България! 

5G е нарушение на Конституцията на РБ

 

1. Изграждането на 5G мрежа, без иследвания върху здравето на населението е нарушение на   Конституцията на България, чл. 29 (2)Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3), задължава Държавата да закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда, докато тази безопасност не се докаже и не се определят адекватни норми за безопасност при използването на източници на ЕМП от 5G технологията.

2. Швейцарската Федерална Служба по околната среда (FOEN) съобщава, че в края на януари 2020 г. е информирала кантоните, че още не е определила дата за пускане на 5G мрежите.

FOEN съобщава, че й трябва още време за да провери потенциалното въздействие от 5G радиацията, изтъквайки, че няма международен стандарт, който може да използва като ръководство.                                                                                                                                                  3.  В Дания,Франция, САЩ има заведени искове срещу правителството заради изграждането на 5G . В Холандия искат мораториум на 5G. Изслушването ще се проведе на 21 април 2020 г. в Хага.  В Италия в над 150 градове забраняват 5G, както в Словения и в Каламата.                                      4.  В Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията се констатират редица тревожни данни.

Пълното заглавие на статията е:

5G: Всеобхватен обобщителен доклад- анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия - Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! Изложение на убедителните доказателства и на причините водещи до осем различни вида сериозни увреждания вследствие излагането на електромагнитните полета (ЕМП)                                      

5. Посетете и сайта: https://emfscientist.org, където 252 учени в областта на електромагнитни влияния върху живите организми от 43 страни са подписали протестно писмо срещу ЕМФ замърсяването, писмо внесено до Световната здравна организация, в което писмо се обяснява пагубното въздействие на 5G технологията.

15 април 2020 г. 11:54:30 ч.
svetlana_hss

Не на 5Ж!

Мрежата 5G не бива да се допуска в България! 

5G е нарушение на Конституцията на РБ

 

1. Изграждането на 5G мрежа, без иследвания върху здравето на населението е нарушение на   Конституцията на България, чл. 29 (2)Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3), задължава Държавата да закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда, докато тази безопасност не се докаже и не се определят адекватни норми за безопасност при използването на източници на ЕМП от 5G технологията.

2. Швейцарската Федерална Служба по околната среда (FOEN) съобщава, че в края на януари 2020 г. е информирала кантоните, че още не е определила дата за пускане на 5G мрежите.

FOEN съобщава, че й трябва още време за да провери потенциалното въздействие от 5G радиацията, изтъквайки, че няма международен стандарт, който може да използва като ръководство.                                                                                                                                                  3.  В Дания,Франция, САЩ има заведени искове срещу правителството заради изграждането на 5G . В Холандия искат мораториум на 5G. Изслушването ще се проведе на 21 април 2020 г. в Хага.  В Италия в над 150 градове забраняват 5G, както в Словения и в Каламата.                                      4.  В Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията се констатират редица тревожни данни.

Пълното заглавие на статията е:

5G: Всеобхватен обобщителен доклад- анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия - Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! Изложение на убедителните доказателства и на причините водещи до осем различни вида сериозни увреждания вследствие излагането на електромагнитните полета (ЕМП)                                      

5. Посетете и сайта: https://emfscientist.org, където 252 учени в областта на електромагнитни влияния върху живите организми от 43 страни са подписали протестно писмо срещу ЕМФ замърсяването, писмо внесено до Световната здравна организация, в което писмо се обяснява пагубното въздействие на 5G технологията.

15 април 2020 г. 11:57:52 ч.
grajdanin1

НИКОГА НЕ ВЪВЕЖДАЙТЕ 5Ж на ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, защото...

Уважаеми дами и господа,безспорно технологичният напредък на нашета цивилизация е от основно значение за нейното развитие.Особено в сферата на телекомуникациите.Почти целият т.нар. "цивилизован свят" е опасан с кабели,въздушни врежи,станции,антени и какво ли още не.Но ние всички много добре знаем, че освен електромагнитните полета,от тях се излъчват и електромагнитни вълни /особено антените,на които това им е предназначението/.В последно време все по-усилено се "заговори" за въвеждането на 5Ж технологията в България.Наглед,за един сравнително незапознат човек 5Ж,сигурно е нещо "като 4Ж"-нали само една цифра ги различава!НО НЕ Е ТАКА!Ако този "незапознат човек"реши да събере малко информация за 5Ж,биха му натръхнали косите,както стана с мен!Оказва се,че 5Ж е една от най-опасните за човека и природата "нови" технологии и то е опасна с това,че излъчва нейонизиращи /незагряващи/ електромагнитни вълни с много висока честота и много малка дължина на вълната,а вие много добре знаете,че колкото е по-малка дължината,толкова вълната е "по-остра" и прониква в дълбочина /в кожата,за която ще стане дума по-долу/.Преди малко споменахме за 4Ж-антените с 4Ж излъчват вълни до 6 гигахерца,а 5Ж излъчва от 24 до 90 гигахерца!Като специалисти по телекомуникации и вълни не може да не знаете,че колкото е по-висока честотата на вълната,толково е по-вредна за живите клетки,и не само че е вредна,а и смъртоносна!Нали знаете какво работи на такива честоти-микровълновите печки,които,за да загреят храната,я объчват с такива микровълни /същото би се случило и с нашите клетки в тялото-ще бъдем като "сварени" в собствената си кожа,както казва и проф.Живко Желев в статия по темата в интернет-сайта "Портал 12"-"клетките ни буквално "ще завират" под кожата ни".Между другото,микровълновите фурни са забранени в Япония от години/.По-горе сложих думата "нова" технология в скоби и това не е случайно.Мъжете,които са били в казармата пред 1989 г. знаят какво представляват радиорелейните тропосферни станции и знаят на каква честота излъчват.Също,много добре знаят,че когато такава станция работи 24 часа,листата на дърветата около станцията покафеняват и опадат,тоест.умират.Тези станции са прекарвани с камиони и около тях е трябвало да се работи много внимателно,сетете се защо.Защото са излъчвали вълни с много вискока честота и малка дължина,които са убивали тези листа и точно такива вълни излъчва и антената на 5Ж! Но,този път антената няма да бъде прекарана с камион и около нея няма да се работи внимателно,а напротив- тази широкорекламирана модерна "смърт", маскирана като "свръхбърз" интернет,всъщност е...това,което е убивало листата някога...А идеята е антени за 5Ж да има през 150 метра! Питам ви-какво ни чака тогава, хората и цялата природа /всичко, що е жива клетка"/ НИЕ ли ще бъдем СЛЕДВАЩИТЕ ЛИСТА?!

15 април 2020 г. 13:20:57 ч.
Арбитер

Забрана

Категорична и пълна забрана за всякакви форми на 5G системи и техни компоненти. Благодаря за вниманието

15 април 2020 г. 14:00:06 ч.
sys

НЕ НА 5 ДЖИ ТЕХНОЛОГИЯТА

Категорично ПРОТИВ съм да се въвежда 5G технология на територията на България. 

5G е създадена като военна технология, която е внедрена в различни оръжейни системи поразяващи военни средства и хора, използва се в полицейски машини за разпръскване на демонстранти и т.н., тя никога не е била замисляна като  приложение за граждански, мирни или търговски цели.

15 април 2020 г. 15:23:53 ч.
Petrana

5G е антихуманен акт, който е несъвместим с живота на всички живи същества.

Този проект е вреден за здравето на всички живи същества и поне на територията на България не бива да бъде задействан, стартиран изобщо. Нека управляващите поне веднъж се вслушат в гражданското общество, което е заинтерсовано от здраветп и живота на всички. Така ще се опитаме да запазим и малкото ценни и красиви неща, които не са унищожени у нас. 

15 април 2020 г. 15:41:35 ч.
VPavlov

ОПАСНО

Множество публикации в авторитетни издания, водещи световни учени, политици, още телевизионни и интернет ресурси определят 5G излъчвателите за опасни за природата и човека. Нужно е широко обществено съгласие. Еко оценка ,от независими (от политици и търговци) експерти. Не е редно каквато и да е било законодателна инициатива или стратегия да се прави срещу мнението на хората, които представлявате. 

15 април 2020 г. 17:32:02 ч.
Цветимакси

Против 5джи технологията

ПРОТИВ 5 G

15 април 2020 г. 18:30:34 ч.
g.ch

Да ограничим вредата от антените на мобилните оператори

За да постигнем реална промяна на ситуацията е добре да се иска промяна на действащата в момента регулация, която е от 90-те години. А тогава нямаше толкова антени и мобилни устройства.
Осигурете здравословна средна на българите. Не се иска много, нужно е само:
 • Регламентиране на минималните позволени разстояноя между 2 антени (поне 500 - 600 метра). Това в момента изобщо не е рагламентирано в наредбата и ги бучат на съседни сгради дори, а мощностите се натрупват!
 • Антени в съседство на детски градини и училища - трябва да е абсолютно забранено! В момента имам чувството че сякаш нарочно са точно там.
 • Комуникация между антените посредством Микровълнови биимъри (кръглите антени) в населени места трябва да е абсолютно забранено. Това са го ползвали за да спестят кабели, а е много вредно с ултра високи честоти. В днешно време едва ли телеком може да се оправдае - че не може да прекара оптичен кабел до антената си в град...
 • Всички хора живеещи в радиус 250-300 метра от антената са пряко засегнати от лъчението и трябва да имат право на глас - а не само собствениците на съответата сграда. Ако се подаде жалба от засегнати граждани - телекомът трябва да е длъжен да реши проблемът или да премахне антената.
 • Пълна забрана за използване на високи микровълнови честоти (5G) в България.
 • Намаляване на позволените мощности на излъчване в населени места, предвид големия брой базови станции(антени) в близост една до друга. В момента мощностите позволяват изгубени туристи на връх Ботев да бъдат засичани от станцията в Александрово а антените в градовете са същите
 

 

15 април 2020 г. 19:09:17 ч.
gnevota

5G е оръжие

И 4G и 4G+ са вредни за човека,но 5G е оръжие за масово поразяване. За това излезе достъчно информация последните 2 години.5G трябва да бъде абсолютно забранен в България. 

15 април 2020 г. 20:02:12 ч.
petia64

Мнение

Категорично съм против! Това е нарушение на човешките права! 

15 април 2020 г. 21:45:45 ч.
i.g

Категорично не!

Всяко действие по изграждането и употребата на 5G е в разрез с конституцията на страната ни и е в директен конфликт с правата ни от чл 29 (2)!!!

15 април 2020 г. 21:52:37 ч.
ася сарандева

5джи мрежата е геноцид и нарушава основни конституционни права на гражданите!

Категорично съм против изграждането и пускането в експлоатация на 5G мрежа в България, тъй като съм убедена, че тя е изключително вредна за живите организми на планетата, включително хората. 

Известно е, че Комисията за регулиране на съобщенията изпълнява европейските норми, но тези норми са морално остарели, защото:

- са създадени преди всичко по теоретични предположения преди 30 години,

- тогава не са били налични около 10 000 научни изследвания, натрупани СЕГА, които категорично показват, че тези норми СА НЕАДЕКВАТНИ И ПРИ ТЯХ ЖИВИТЕ ОГАНИЗМИ СЕ увреждат.

В научното списание „Молекулярна и клинична онкология“ (Molе Clin Oncol) през месец март 2020 г. е публикувана статия[1], която подробно описва и защо настоящите норми за ЕМП не са адекватни и не защитават здравето на хората.

Резюмето на статията гласи: „Радиочестотната (радиочестотна) радиация в честотния обхват от 30 kHz-300 GHz е класифицирана като „възможен“ канцероген за човека от група 2B, от Международната агенция за изследвания на рака (IARC) от 2011 г. Изследванията, които бяха налични към 2011г. сега са подсилени с допълнени с нови изследвания, затова електромагнитните полета може да бъдат класифицирани като канцероген за човека от група 1. Въпреки това използването на електромагнитните полета се разширява с нарастваща лична и околна експозиция. Един от допринасящите фактори е, че мнозинството държави разчитат на насоки, формулирани от Международната комисия за защита от неионизираща радиация (ICNIRP), частна (!!!) немска неправителствена организация. ICNIRP разчита само на оценката на топлинните (загряващии) ефекти от електромагнитните полета, като по този начин изключва голяма част от публикуваните научни данни, демонстрираща пагубните ефекти, причинени от нетермичното излъчване на ЕМП. Петото поколение, 5G, микровълново поле е на път да бъде въведено в световен мащаб, въпреки всеобхватните проучвания на потенциалните рискове за здравето на хората и околната среда. В апел, изпратен до ЕС през септември 2017 г. понастоящем над 260 учени и лекари поискаха мораториум върху разполагането на 5G, докато не бъдат напълно проучени от независими от индустрията учени здравните рискове, свързани с тази нова технология. Обжалването и четири опровержения към ЕС за период от над 2 години, досега не са постигнали положителен отговор от ЕС. За съжаление, лицата, вземащи решения, изглежда не са информирани или дори неправилно са информирани относно рисковете. Длъжностните лица на ЕС разчитат на мнението на хора в рамките на ICNIRP и Научния комитет по възникващи и новооткрити здравни рискове (SCENIHR), повечето от които имат връзки с индустрията. Изглежда те доминират в оценяващите органи и опровергават рисковете. Важно е тези обстоятелства да бъдат описани. В тази статия са обобщени предупрежденията за рисковете за здравето, свързани с RF, представени в обжалването на 5G и писмата до еврокомисаря по здравеопазването от септември 2017 г. и опроверженията на авторите. Изглежда, че отговорите на ЕС досега са давали приоритет на печалбите на индустрията в ущърб на човешкото здраве и околната среда.

 

15 април 2020 г. 21:54:35 ч.
ася сарандева

5джи геноцид и нарушаване на конституционни права

Желателно е Вие и Вашите колеги да се запознаете също подробно с документираните научни публикации, посочени в 11-странична таблица (пригодена за медиите, затова лесна за възприемане), направена от около 29 международни учени-специалисти от цял свят, в които те посочват доказаните увреждания, нивата на въздействие, при които те са доказани и авторите на изследванията, които в същия сайт на друга страница са описани напълно[2]. Подробните им обяснения и на тези учени за неадекватността на настоящите стандарти са описани подробно в глава №4 (съдържаща 35 страници доказателства, включително посочена литература)[3]на техния цялостен доклад[4]по темата. Затова тези учени от 2007 година насам апелират за промени на тези неадекватни за здравето на хората норми, при които се получават увреждания на здравето!

Такова е мнението още и на над 250 учени от цял свят[5], които са се подписали в петиция против 5G. Същите заключават:

„Ние, долуподписаните учени, лекари, екологични организации и граждани от 204 страни, призоваваме за спешно спиране на внедряването 5G (пето поколение) безжична мрежа, включително 5G от космически спътници. 5G ще увеличи значително облъчването с радиочестотна радиация много повече от вече функциониращите 2G, 3G и 4G мрежи за телекомуникации. Радиочестотната радиацията е доказано вредна за хората и околната среда. Внедряването на 5G представлява експеримент върху човечеството и околната среда, който може да се определи като криминално престъпление съгласно международното право.“

 

15 април 2020 г. 21:57:39 ч.
ася сарандева

5джи геноцид и нарушаване на конституционни права

За 5G-технологията въобще не може да имате норми, извлечени на базата на научни доказателства да техния ефект върху живите организми, защото тази технология ще се въвежда сега и не е оценявана за нейната безвредност с никакви предварителни изследвания. Следователно, ако ни посочвате теоретични норми за 5G, те са създадени ПАК по предположения. Заради предните предположения за норми от 1989 и 1991 (у нас) човечеството, включително и българите СЕГА има здравословните проблеми, които са описани в тези 10 000 публикации на независими учени. На измислени на теория норми вече не вярваме, защото имаме здрав разум и се учим от опитностите, случили се в миналото (грешните предположения за настоящите норми).

Във видео[6] може да видите АПЕЛ ДО ООН НА ГРУПА ОТ НАД 160 МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИ И ИНЖЕНЕРИ за спешни мерки срещу ЕМП. В този апел Професор Мартин Бланк от отдела по физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския университет заявява, че изкуствените електромагнитни полета унищожават живите клетки в организма и правят така, че всички ние да умираме по-рано. Професор Бланк споменава, че откакто мобилните телефони са се разпространили, честотата на рак на мозъка сред младите хора се е утроило.

Професор Бланк също така заявява, че С ЦЕЛОКУПНОТО ЧОВЕЧЕСТВО СЕ ИЗВЪРШВА ОГРОМЕН БИОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ И ЧЕ ООН И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПРЕДПРИЕМАТ НУЖНИТЕ МЕРКИ, а вместо това в комитетите, които взимат решения относно стандартите по безопасност, заседават хора, които не са истински, независими учени и недопускат подобен род учени на своите заседания.

Настоявам да не се издават никакви разрешения за тестване сред населението и за инсталиране на 5G преди да е доказана безспорно нейната безвредност за здравето на хората, животните и природата. НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА СМЕ ОПИТНИТЕ МИШКИ В ТОЗИ ЧУДОВИЩЕН ЕКСПЕРИМЕНТ С НАШЕТО ЗДРАВЕ, който българските управници са на път да устроят с последните си решения за въвеждане на 5G-технологията без ни най-малко да е доказана нейната безвредност.

Когато стотици учени специалисти от цял свят са на мнение, че очакваните ВРЕДИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА от прилагането на 5G са огромни, българските граждани имат право да не се съгласяват да са експерименталните мишки, върху които ще се тества в реалния живот ефекта на 5G!

[1] Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiationhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/?fbclid=IwAR1Y1ApNKJydsBHBWTjCR5-Ot_riA-2E8hFBoY4LEyHV83HSv4aJ2HvQpdU

[2]Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure (Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities) https://bioinitiative.org/rf-color-charts/?fbclid=IwAR1gW3UaZ6JV-fx8fveYsHHXJZb4hc_vA9i4-1l90dbq5pRQPHnhTzCZWWw

[3] Evidence for Inadequacy of the Standards https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec04_2012_Evidence_for_Inadequacy_of_the_Standards.pdf

[4] Апел до ООН на група от над 160 международни учени и инженери за спешни мерки срещу ЕМП https://www.youtube.com/watch?v=cSB9dIkAUoI

 

 

15 април 2020 г. 22:09:43 ч.
gero30

НЕ НА 5Г!!!

Против 5G!!! НЕ на 5G в БЪЛГАРИЯ.!!! ВРЕДНО и НЕНУЖНО нещо!!! Чел съм достатъчно. Запознат съм. Имам практически опит с такава техника. Повярвайте - ЩЕ ВИ БОЛИ ГЛАВА ПОСТОЯННО и НЕ САМО...!!!! А на тези  , които го прокламират - Парите, които Ви дават няма да Ви стигнат за здраве. НЕДЕЙТЕ!!

15 април 2020 г. 22:24:27 ч.
АНБ

Мнение

Не искам да съм допълнително облъчвана! Достатъчно добри комуникации има и сега, всичко в повече вече затормозява планетата, поглъща ресурси ненужно.

15 април 2020 г. 22:59:07 ч.
Alexandrova.N

Възражение по частта "Цифрова инфраструктура"

Предвиденото въвеждане на 5G мрежа в частта "Цифрова инфраструктура" е крайно смущаващо предвид липсата на яснота относно ефектите ѝ върху здравето на хората и околната среда. Съществуват противоречиви становища, включително от страна на учени (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/?fbclid=IwAR30ttCxJRmQ5jZTJuS7hAJGCAYeGZ7qnoW994vQTx0vgZkVuVuOnA9UEo4) относно тези ефекти, както и сериозни опасения в обществото за значителни вреди върху здравето, които могат да настъпят като последица от влиянието на тази технология.Документът е публикуван по време на извънредно положение, породено от здравен проблем, срокът за обществено обсъждане изтича по време на същото извънредно положение. Това допълнително усилва съмненията, още повече предвид повишената чувствителност на обществото.

Предвид горното, считам, че:

1. Периодът на обществено обсъждане трябва да е значително по-дълъг.

2. Документът не бива да се приема без проведено сериозно научно проучване на потенциалните вреди на 5G технологията върху здравето на хората, животните, растенията и насекомите (особено пчели!), както и върху размножаването и мутациите на микроорганизмите. 

15 април 2020 г. 23:21:35 ч.
ashna

5ДЖИ

Има достатъчно доказаталства, че 5G технологията е вредна. Масово народа в България и други страни не искат внедряването и. Надявам се, че управляващите ще се вразумят, иначе това ще прелее чашата и скоро могат да очакват не очакваното!!!

 

15 април 2020 г. 23:28:33 ч.
kris724

Против въвеждане на 5Г в България

Напълно против, не желая да използвам, не желая да се поставят антени в близост до местата, където живея и работя. Вредите са доказуеми.http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

15 април 2020 г. 23:52:15 ч.
В. Никова

България е в следните 5Gрозни позиции

Искам да започна моя коментар с това, че България е в следните 5Gрозни позиции:

1. България е с по-бърз интернет, в сравнение с водещи икономики като Германия и Франция. Въпреки това не сме конкурентноспособни. И въпреки това България е на последно място в Европейския съюз по общи резултати на учениците на международния тест PISA, представен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. (2019)

2. България е на челни позиции по смъртност от неправилно хранене. (2019)

3. България е страната с най-голям брой починали от инфаркт в ЕС, показват данни от доклад на Европейската комисия. (2018)

4. България е сред водещите страни в Европа по смъртност от инсулти. (2018)

5. Двама от трима българи са с наднормено тегло или затлъстяване. (2020)

 

Към всичко това се планира изграждане на 5G мрежа на територията на цялата държава, като че ли ако имаха интерес, мобилните оператори нямаше да развият мрежите на настоящите стандарти. Отделно не зная дали има друга държава, в чиито земи да са заровени повече медни и оптични кабели, в сравнение с България. Ако има класация – ще сме в челните позиции. Изградена е и се експлоатира специална оптична кабелна мрежа за нуждите на националните и местни администрации, предвид високата степен на надеждност, сигурност, защитеност, независимост от атмосферни условия и частни интереси, и определено висока скорост на пренос на данни.

Липсата на незаети честоти е една от основните бариери пред разгръщането на 5G мрежи у нас. За освобождаването им, както и за преоборудване на военните, се изискват големи финансови разходи. (Спектърът от 700 MHz и 800 MHz настоящем се ползва от военните.) В сегашните условия на изразена здравна, икономическа и образователна криза, фокусът би трябвало да стои повече върху финансовото укрепване и съживяване на икономиката, здравето и образованието на нацията, отколкото инвестирането на 200 или 500 милиона (средства на данъкоплатците в ЕС) в създаване на условия за разгръщане на 5G мрежа.

В целия модерен свят е на дневен ред сериозен дебат за здравните и екологични дългосрочни последствия от 5G технологията. Забележете, никоя досегашна мобилна технология не е предизвиквала такива реакции. Човек може да избяга от сегашните мрежи, но от 5G се очертава да не може. Налагането на една такава мрежа нарушава правото на избор на всеки един от нас. Прави се опит за налагане на една неестествена електромагнитна среда, от която ние няма да имаме възможност да се изключим и/или предпазим, предвид че на 5G й трябват предаватели на всеки 100-150 м., на височина една алейна/паркова лампа (почти на нивото на главите ни).  Представете си го буквално! Ако тези предаватели ги заместим с осветителни тела – в България ще е 24 часа светло както през деня, ако не й повече (зависи от мощността). Аз не искам да живея при такива условия. Не искам това за никое живо същество на Земята. Тези условия са неприродни.

Всяка биосистема, каквато е и човека, има собствена вибрация. Всеки допълнителен източник на електромагнитни вълни оказва влияние. Адаптивните способности на човека, птиците, растенията, животните, насекомите, имат предел и при едно непрекъсващо електромагно поле на 5G те ще се изчерпват постепенно и тихо. Започва появата на болести, продължителността на живота се скъсява. Непрекъснатото претоварване на системите на живите същества води до стрес и смърт. Знаем колко делфини, китове, пчели, птици, загинаха вече. Досега при хората са установени (от настоящите безжични технологии) симптоми като главоболие, замайване, гадене, отпадналост, апатия, при някои хора агресия или автоагресия, ниско ниво на концентрация, нарушено храносмилане, болки в очите и зъбите, вариации на кръвното налягане. Обсъжда се заниженото качество на сперматозоидите на европееца. Аз отказвам такова въздействие както върху себе си, така и върху всяко друго живо същество.

Всичко това ще постави страната ни в доста неизгодна позиция. На картата на Европа България ще е с едно червено 5G върху себе си, което ще е равно на – рискова зона, неподходяща за почивка, население с висока степен на заболеваемост, т.е. не наемайте хора от тази държава, те ще взимат често болничен, а дори и да са на работа не е ясно колко ще са трудоспособни. Бизнесът на фармацевтичните компании ще се развива, това е сигурно, но краткосрочно. Населението ще се редуцира с бързи темпове – или ще се изсели в държави с по-малко рискове или ще е поради смърт.

На фона на всичко това мотивите за 5G са трудни за разбиране.

Има видими доказателства, че целите на цифровата трансформация на България е напълно възможно да се осъществят чрез съществуващите електронни публични и частни мрежи. Друг въпрос е има ли хора, които да знаят как.

Предлагам да се създаде проект „ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ЗДРАВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 2020-2030“.

15 април 2020 г. 23:58:18 ч.
toni9814

Без 5ж

Няма място 5G мрежата в държавата ни,без реални доказателства,че не уврежда природата и човека.Другото ,което е че е напълно ненужна.Не трябва да си правим експирименти със здравето на хората.

15 април 2020 г. 23:59:01 ч.
vessit81

Против 5G мрежата

Поради това, че има сериозни опасения и ред доказателства за това, че въпросната мрежа може сериозно и трайно да увреди здравето ни, изграждането ѝ трябва да бъде спряно, докато пред обществото не се предоставят неoпровержими и неуспорими доказателства, че 5G е безопасна за здравето ни ! 

16 април 2020 г. 00:23:09 ч.
borisova.iva

Геноцид

Тази ,, иновация'' е геноцид. Много учени и изледователи са доказали изключително вредното влияние на 5G мрежата. Има съмнения , че тази мрежа води до рак, отслабване на имунната система, води до мутации в зародишните клетки , намаляват мъжката и женска плодовитост.

Налице е също така и значително количество изследвания показващи, че електромагнитните полета причинят и други биологични смущения, включително и животозастрашаващи сърдечносъдови ефекти.

В допълнение към това, има значително количество доказателства навеждащи на мисълта, че изкуствените електромагнитни полета причиняват деменция в много ранен стадий от човешкия живот, включително и Алцхаймер, както и дигитални и други видове деменции.

Също така има и доказателства, че излагането на ЕМП в майчината утроба и малко след раждането може да предизвика Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и аутизъм при новородените.

Смятам, че 5 G мрежата няма място в България. В много държажи от ЕС вече е спрян и дори забранен достъп и инсталацията на мрежата.

16 април 2020 г. 00:48:49 ч.
Родина

Против!

Абсолютно престъпление е да се изграждат съоръжения, които имат потенциалната възможност да излъчват с такава мощност. Никой не се е допитал до нас , гражданите имние няма да го допуснем. Една технология, която не е изследвана за въздействието върху човешкото здраве е незаконна и най-вече неморална.Никой няма право да си прави експерименти с нашите животи. Абсолютно престъпление е и законът, койтомпозволява тази мрежа да се прокарва без строителни разрешения!!! А по време на извънредно положение в страната и световна пандемия да не говорим!! Възмутена съм от агресивната методика на прокарване на корпоративни интереси за сметка на моето здраве и спокойствие. Помислете и за вашите деца. Искате ли те да бъдат облъчвани от радиация или предпочитате да играят сред природата? Последствията са за всички ни!

16 април 2020 г. 01:34:06 ч.
sonya.kirilova

Изследвания за вредата на радиовълните в милиметровия обхват , разсекретени от ЦРУ на 10/5/2012

Предлагам ви два линка, в които се упоменават изследвания, безспорно доказващи опасността, която представляват радиовълните в милиметровия обхват за хората и животните (обхватът, използван при Пето поколение мобилни комуникации)

http://stateofthenation.co/?p=11772&fbclid=IwAR3sk_XOq9gacqMt8JoSkfbQ3HjRugQlHouF6p98wNwgag6Qx6YtoGeYEFU

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B01125R000300120005-6.pdf?fbclid=IwAR2FZ9Qw6bTVZOwQlZbNfmrPi_AOkRJk3YaJFkAAn2dUjC-rXpv5VELBclg

16 април 2020 г. 07:57:59 ч.
Не на 5G!

Коментар

Не на 5g! 

Технологията е вредна за човека и природата! Има достатъчно публикации и видеоматериали, които го доказват. Аз съм категорично против въвеждането на 5g технологията!

16 април 2020 г. 08:41:00 ч.
Не на 5G!

Да спрем 5Г!

Категорично против 5g съм. Технологията ще навреди на здравето ни и ще унищожи природата и животните. 

16 април 2020 г. 09:05:11 ч.
Ан72

Чл. 29, ал.2 от Конституцията на Р.България - последствия!

Настоящия проект е лобистки и като всеки друг подобен проект през последните години противоречи на Конституцията на Р.България.

Влиянието на въпросните 5G върху хората и природата е изключително спорна тема, на този етап БЕЗ КОНСЕНСУС за вредите в научните среди в цяла Европа и света. Няма неопровержими доказателства за безвредност, което поставя технологията в графа Експериментална, с неизвестни последствия, които тепърва ще се отчитат.

Това само по себе си противоречи на чл. Чл. 29. ал. 2, от Конституцията на Р.България, където пише точно и ясно :  Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.  Хората на Р.България не са дали писмено съгласие за подобен експеримент в контекста на т.н. цифрова трансформация.

Ако се започне въвеждане на съответната 5G технология на територията на Р.България, въпреки изразената до тук съпротива, за проекта и последващото законодателство ще бъдат сезирани съдилищата. В същото време, вероятността за организирани вандалски прояви е допустима, наблюдавайки какво се случва в някой европейски държави, опитващи се да въведат в момента  въпросната технология.

Имайте в предвид, че спазването на процедурата по обществените дебати не може да продължава да бъде чисто формална практика. Не може при т.н. лобистки проекти да не се отчитат на практика  нагласите в обществото. За момента българското общество казва твърдо НЕ на цифровата трансформация на България за периода 2020-2030г. 

16 април 2020 г. 10:29:04 ч.
EiG

Не на експеримента 5ж!

5G мрежата е вредна за здравето на хората и ще повлияе интензивно и негативно върху природата и човешкия живот. Ние сме една екосистема! Много страни вече се отказват! Други отказват да я внедрят, докато не се въведат критерии, които не са опасни за човека. Не съм съгласна ние да бъдем експеримент. Не съм съгласна да плащаме със здравето и живота си. Високи технологии - да, но не всяка цена!

16 април 2020 г. 11:21:05 ч.
ВиГа

ПРОТИВ 5Г

Каетгорично против изграждането на мрежа 5G в България, докато не се съберат данни за въздействието й върху природата и здравето на хората и животните!

16 април 2020 г. 11:49:02 ч.
Александър М.

Недопустимо е подобен документ да е изготвен толкова едностранно

Израждането и подръжката на радио-комуникационни мрежи не касае само бизнеса от една страна - но и гражданите от друга. В случая гражданите на Република България имат дори тройна роля, която нито е представене, нито застъпена в документа, което изцяло поставя под въпрос легитимността му, и юридическата отговорност на лицата, които са го изготвили. 
 
Първо здравето и животът на гражданите ще е директно засегнат от ефекта на високо честотни електро-магнитни полета, с голяма плътност и интерференции предвид множеството (и сега безконтролно изградени базови станции). 
 
Второ - гражданите са в ролята на клиент, на тези по същество монополни бизнеси.
 
Трето - тези бизнеси в основата си оперират използвайки Българските граждани в ролята им на служители.
 
Дори самото изготвяне на подобен документ без широкото участие на граждански, синдикални и здравни организации, и те да са основна страна, е рязко нарушаване на правата на ВСИЧКИ Български граждани!
 
Има много сигнали и оплаквания на граждани от сега действащите базови станции, които са изградени в непосредствена близост до жилищни сгради и в прекалена близост една до друга. Аз лично имам подобен проблем и мога да ви уверя - че здравословните проблеми НЕ СА ИЛЮЗИЯ и напрегнатостта на елекромагнитните полета, които измервам в детска стая са и в момента няколко пъти над препоръчителния максимум за продължително излагане. Наредбата за изграждането на тези базови станции е по същество от 1991г. и контролът върху тези гигантски телекоми е оставен в ръцета само на шепа възрастни служители на РЗИ. Проблем вече има и КРС го задълба разрешавайки 2.6GHz при което А1 например просто добавиха нови мощности,като подмениха цялото обурудване, запазвайки единствено металните пилони на станциите, без каквото и да е присъствие или измерване от страна на РЗИ! Старата наредба засяга единствено мощност, като не споменава на какво разстояние следва да се измерва, не засяга честоти на излъчване, нито отношението на пиковете към средната стойност, което има най голям здравословен ефект. Също така измерването на мощността на една станция не може да осъществи регулация в среда с голяма гъстота на базовите станции, при което мощностите се наслагват и се образуват интерференции. Фрапиращ е и фактът - че в градска среда, някой телекоми си позволяват комуникацията между станциите да се осъществява чрез така наречените микровълнови биймъри. Никой телеком, не може да оправдае допълнителното излагане на гражданите на тези по същество радарни честоти с това, че не може да прекара кабел до базова станция в град! 
 
За изграждането на 5G ще са необходими допълнителни, гъсто разположени станции, но не бива да си правим илюзията че старите 4G/3G ще бъдат премахнати. Това допълнително само ще увеличи наслагването на мощности и интерференции, като задълбочи негативния ефект върху здравето на гражданите. Наличието на 3 телекома, които не използват споделен ресурс (който може да е общински или държавен и те да заплащат за използването му), а на практика изграждат 3 независими 3G/4G и в бъдеще 5G мрежи.  
 
Необходим е нов - строг контрол  върху разстоянията между станциите, насложените мощности и отстоянията между станции и жилищни сгради. Трябва да се осмисли дали са необходими 3 мрежи в един град или телекомите могат да споделят един  ресурс. Още дали е необходимо този ресурс да е частен, след като е регулиран от държавата и оперира и е разположен върху собственост на общините?    
 
За нарушения на правата на гражданите по другите 2 точки също мога да дам и лични примери, но смятам проблемите описани по-горе за критично важни  и без тяхното решаване допълнителни дискусии са излишни.    

16 април 2020 г. 12:02:48 ч.
tinka25

5ж е спряна в редица страни, включително в гр.Брюксел!

Пускането на 5ж технологията, без иследване върху здравето на хората  в ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН е престъпление, съгласно Конституцията на Р България (чл.28)! В редица страни - САЩ, Франция, Дания има заведени дела срещу 5ж, в Холандия се иска налагане на мораториум, прослушването е на 21.04.2020 в Хага. В Италия в над 150 града е забранена,  в Каламата също, Словения изцяло забрани 5ж, както и Нигерия (която дори не е в ЕС!! ). Швейцарската Федерална Служба по околната среда (FOEN) съобщава, че в края на януари 2020 г. е информирала кантоните, че още не е определила дата за пускане на 5G мрежите. FOEN съобщава, че й трябва още време за да провери потенциалното въздействие от 5G радиацията, изтъквайки, че няма международен стандарт, който може да използва като ръководство!!

https://lenews.ch/2020/02/14/swiss-environmental-agency-sets-indefinite-date-for-5g-launch/?fbclid=IwAR0GUsdbBtyGuLMHctEIm5FKOJ6qtC77FL8_3jxLJF7zNb0X_HwBDI1n05Y

Ето и линк към списък с над 198 дела по света срещу 5G и свързани  заболявания:

https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065?fbclid=IwAR0DlUnjPYt9kD2vfiPMh0yB6G0e0H8H5xsc5NehG-DcOzQJ_3ZyNklNjeE 

Брюксел отлага пускането на 5ж, поради опасения за здравни последствия!! 

Защо в България се гласува прибързано пускането на 5ж мрежа, без обществено обсъждане?

Лобистки интереси ли се защитават, като се жертва здравето на нацията?

 1. В европейските държави има изградена единна мрежа клетка/антена, която се ползва от всички оператори, като операторите си разпределят трафика. В България всеки оператор изгражда самостоятелна мрежа, което означава многократно превишаване на нормите на излъчване. Това означава, че в дома или в офиса ни, се натрупват излъчвания от базовите станции на няколко оператора, както и от всички други излъчватели на електромагнитни вълни в района и това, че дадена базова станция отговаря на изисквания няма никакво значение относно крайния резултат в точката където се намираме ние потребителите. Какво e предприело правителството за редуциране на излъчванията и изграждане на единна мрежа?
 2. Какви изследвания/ документи ще се представят пред широката общественост за последиците и безопасността в дългосрочен план на 5G технологията?
 3. Национален център по обществено здраве и анализи провел ли е някакви изследвания/наблюдения за действието на 5G технологията върху здравето на хората?
 4. Има ли направена Оценка на риска за околната среда, изготвена по надлежния ред, а Оценка на риска на ниво ЕС? 
 5. В България интернет услугите са от най-високо ниво и задоволяват потреблението, кому е нужно експериментиране със здравето на хората? 

Преди правителството да отговори на поставените въпроси и представи изследвания за безопасност от НЕЗАВИСИМИ източници, обществото изисква МОРАТОРИУМ на 5ж!

 

16 април 2020 г. 12:46:28 ч.
bonevavanya

Изразяване несъгласие!

До регулаторните органи,

Желая да подкрепя личното и обществено НЕДОВЕРИЕ към въвеждането на технология 5G със
следните аргументи:
1. Липсва оценка на риска за околната среда, направена по надлежния ред.
2.Оценка на риска на ниво ЕС
 
Подлагането на българския народ под влиянието на технология в екпериментална фаза е,
по своята същност, експериментиране с хора, без тяхното съгласие, което по същността си е незаконно и престъпление срещу обществото!
 
В Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията се констатират редица тревожни данни.
Пълното заглавие на статията е:
 
"5G: Всеобхватен обобщителен доклад- анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия - Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! 
 
Изложение на убедителните доказателства и на причините водещи до осем различни вида сериозни увреждания вследствие излагането на електромагнитните полета (ЕМП)                 
 
Благодаря за вниманието! Надавям се всички граждани коментирали тук да получат от съответните ръководни органи обосновани отговори!

16 април 2020 г. 14:02:23 ч.
Lia_20

Против монтирането 5Ж мрежата

Монтирането на 5Ж е нарушение на конституцията на Република Българиа, защото е ново поколение мрежа и не е изседвана технология в експериментална стадия, за която има доста сериозни основания да се смята, че е опаснo за здравето на хората, околната среда и животните. А това противоречи на конституцията на Република Българя. Хиляди учени от цeлия свят се обявяват против въвеждането в експлоатация на 5Ж. чл. 29 (2)Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3),  Държавата закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда. Посетете и сайта: https://emfscientist.org, където 252 учени в областта на електромагнитни влияния върху живите организми от 43 страни са подписали протестно писмо срещу ЕМФ замърсяването. В Брюксел столицата на Европейски Съюз забрани монтирането 5Ж мрежа, защото има опасения, че не безопасно за здравето на хората. А не само Брюксел, много държави по света спряха въвеждането на 5Ж мрежа, по същата причина, че няма досатъчно данни как ще влияе на човеякия организм и околната среда.Учените призовават за защита от излагане на нейонизиращо електромагнитно поле. Има и внесено международно обжалване от много учени по целия свят.Посетете и сайта:(ELF EMF).https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal?fbclid=IwAR0398JjwaCXKoVk2JSun6zHhfSYmQuJOK0hhQs1PUJNzATz6EZQIUhMVZ8

 

16 април 2020 г. 14:07:55 ч.
Lia_20

Монтирането на 5Ж е нарушение на Конституцията на Република

Монтирането на 5Ж е нарушение на Конституцията на Република Българиа, защото е ново поколение мрежа и не е изследвана технология в експериментална стадия, за която има доста сериозни основания да се смята, че е опаснo за здравето на хората, околната среда и животните. А това противоречи на конституцията на Република Българя. Хиляди учени от цeлия свят се обявяват против въвеждането в експлоатация на 5Ж. чл. 29 (2): Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3),  Държавата закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда. Посетете и сайта: https://emfscientist.org, където 252 учени в областта на електромагнитни влияния върху живите организми от 43 страни са подписали протестно писмо срещу ЕМФ замърсяването. В Брюксел столицата на Европейски Съюз забрани монтирането 5Ж мрежа, защото има опасения, че не е безопасно за здравето на хората. А не само Брюксел, много държави по света спряха въвеждането на 5Ж мрежа, по същата причина, че няма досатъчно данни как ще влияе на човеякия организм и околната среда.Учените призовават за защита от излагане на нейонизиращо електромагнитно поле. Има и внесено международно обжалване от много учени по целия свят.Посетете и сайта:(ELF EMF).https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal?fbclid=IwAR0398JjwaCXKoVk2JSun6zHhfSYmQuJOK0hhQs1PUJNzATz6EZQIUhMVZ8

 

16 април 2020 г. 14:28:09 ч.
kdobreva

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ИЗГРАЖДАНЕ НА 5Ж мрежа в България

Протести против 5Ж има по целият свят. До момента няма ясни и точни научни доказателства и проведени изследвания, които по безспорен начин да доказват, че 5Ж няма вредно влияние върху живота и здравето на хората и животните. Властите в Италия, Испания , Белгия, Дания и други страни спряха въвеждането на тази технология и в официалният си доклад съобщиха: "вреди не са открити, но са нужни още изследвания..."И този подход е много правилен, тъй като в науката не можеш да докажеш липсата нещо, на базата на това, че нямаш данни то да съществува. Учените са хора, които са длъжни при доказване на каквото и да било да боравят с точни и обективни данни от проведени изследвания. Такива категорични данни и доказателства за липса на вреда от тази нова технология липсват към момента на световно ниво. Учените не могат да кажат, че 5Ж няма вредно влияние, тъй като това е отрицателно твърдение и те нямат всички данни, за да го твърдят. Най-малкото, че 5Ж действа от изключително кратко време и то на ограничени популации, а подобни изследвания отнемат години. В тази връзка българският народ не желае да се искпериментира върху него, в разрез с правата му дадени от Конституцията, а други страни изчаквайки, да наблюдават какво ще се случи с нас и тогава да вземат адекватно решение. Управляващите на Р България нямат право да експериментират технология, която тепърва се изследва и проучва, върху българският народ, без изричното писмено съгласие на всеки един български гражданин., съгласно чл. 28 и чл. 29 от Конституцията на Р България. Този проект трябва да бъде незебавно спрян. Едва когато съберете писмени съгласия от всеки Българин, тогава можете да задействате внедряване на непроверени и недоказани технологии в нашата страна. Към момента се организира от няколко страни членки на ЕС завеждане на колективен иск срещу Европейският съюз за внедряване на 5Ж, без да има ясни доказателства, които по-безспорен път да доказват че технологията не е опасна за живота и здравето на хората и животните, както и факта че не се знае какви ще бъдат последствията от нея върху природата и климата като цяло. Нещо повече Българският депутат Иво Христов от 2019г. задава един и същ въпрос на ЕК в Европейският парламент "Какво правят за да докажат, че 5Ж не е вредна и как по-точно, чрез какви мерки смятат да обърнат внимание на този факт" До ден днешен няма предоставени научни изследвания и точни доказателства за липса на вреда от това високочестотно облъчване, което се планира да бъде разгърнато в гъста мрежа от антени през 150 метра една от друга, тъй като вълните, които излъчват са къси и системата ще е нерентабилна, ако се изгради на по-голямо разстояние. По този начин ще се създаде една изкуствена, невидима пелена, която ще обхване абсолютно всяка точка от земното кълбо и това безспорно ще влияе върху всеки индивид и всяко живо същество по земята, както и върху растенията. Общественият отпор срещу 5Ж на световно ниво е огромен. Това налага властите на всяка държава да се замислят много сериозно и да преустановят незабавно внедряването на системата, тъй като действията ви са в разрез с общественото мнение и правото ни на нормален живот и здраве. Не забравяйте, че вие сте избрани да ръководите и управлявате страната ни, по волята на Народа. Нямате право да ни налагате каквото и да било, което не е желано от мнозичнството, още повече когато това нарушава правата ни по Конституция. Ако проектът не бъде спрян, Ви предупреждаваме, че Българският народ ще заведе Дело срещу Вас и Държавата като цяло, в което ще бъдете обвинени не само във факта, че нарушавате конституционните ни права, но и в Геноцид.

16 април 2020 г. 14:29:39 ч.
kdobreva

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ИЗГРАЖДАНЕ НА 5Ж мрежа в България

Протести против 5Ж има по целият свят. До момента няма ясни и точни научни доказателства и проведени изследвания, които по безспорен начин да доказват, че 5Ж няма вредно влияние върху живота и здравето на хората и животните. Властите в Италия, Испания , Белгия, Дания и други страни спряха въвеждането на тази технология и в официалният си доклад съобщиха: "вреди не са открити, но са нужни още изследвания..."И този подход е много правилен, тъй като в науката не можеш да докажеш липсата нещо, на базата на това, че нямаш данни то да съществува. Учените са хора, които са длъжни при доказване на каквото и да било да боравят с точни и обективни данни от проведени изследвания. Такива категорични данни и доказателства за липса на вреда от тази нова технология липсват към момента на световно ниво. Учените не могат да кажат, че 5Ж няма вредно влияние, тъй като това е отрицателно твърдение и те нямат всички данни, за да го твърдят. Най-малкото, че 5Ж действа от изключително кратко време и то на ограничени популации, а подобни изследвания отнемат години. В тази връзка българският народ не желае да се искпериментира върху него, в разрез с правата му дадени от Конституцията, а други страни изчаквайки, да наблюдават какво ще се случи с нас и тогава да вземат адекватно решение. Управляващите на Р България нямат право да експериментират технология, която тепърва се изследва и проучва, върху българският народ, без изричното писмено съгласие на всеки един български гражданин., съгласно чл. 28 и чл. 29 от Конституцията на Р България. Този проект трябва да бъде незебавно спрян. Едва когато съберете писмени съгласия от всеки Българин, тогава можете да задействате внедряване на непроверени и недоказани технологии в нашата страна. Към момента се организира от няколко страни членки на ЕС завеждане на колективен иск срещу Европейският съюз за внедряване на 5Ж, без да има ясни доказателства, които по-безспорен път да доказват че технологията не е опасна за живота и здравето на хората и животните, както и факта че не се знае какви ще бъдат последствията от нея върху природата и климата като цяло. Нещо повече Българският депутат Иво Христов от 2019г. задава един и същ въпрос на ЕК в Европейският парламент "Какво правят за да докажат, че 5Ж не е вредна и как по-точно, чрез какви мерки смятат да обърнат внимание на този факт" До ден днешен няма предоставени научни изследвания и точни доказателства за липса на вреда от това високочестотно облъчване, което се планира да бъде разгърнато в гъста мрежа от антени през 150 метра една от друга, тъй като вълните, които излъчват са къси и системата ще е нерентабилна, ако се изгради на по-голямо разстояние. По този начин ще се създаде една изкуствена, невидима пелена, която ще обхване абсолютно всяка точка от земното кълбо и това безспорно ще влияе върху всеки индивид и всяко живо същество по земята, както и върху растенията. Общественият отпор срещу 5Ж на световно ниво е огромен. Това налага властите на всяка държава да се замислят много сериозно и да преустановят незабавно внедряването на системата, тъй като действията ви са в разрез с общественото мнение и правото ни на нормален живот и здраве. Не забравяйте, че вие сте избрани да ръководите и управлявате страната ни, по волята на Народа. Нямате право да ни налагате каквото и да било, което не е желано от мнозичнството, още повече когато това нарушава правата ни по Конституция. Ако проектът не бъде спрян, Ви предупреждаваме, че Българският народ ще заведе Дело срещу Вас и Държавата като цяло, в което ще бъдете обвинени не само във факта, че нарушавате конституционните ни права, но и в Геноцид.

16 април 2020 г. 15:07:01 ч.
tinka25

Да се спази принципа на предпазливостта, съгласно ЕС препоръки!

Европейската агенция по околна среда (EAOC) е за предпазни мерки по отношение на ЕМП излагане, като посочва, че е имало случаи на неизползване на принципа на предпазност в миналото, довели до често необратими щети върху човешкото здраве и околна среда!! От Агенцията изискват държавите-членки да направят повече , за да информират гражданите за рисковете от излагане на ЕМП, особено децата.

Защо не се спазва принципа на предпазливост залегнал в европейското законодателство, който задължава производителя на една нова технология да докаже нейната безвредност преди да я комерсиализира? Ние все още не знаем какви ще са ефектите от тази нова технология върху човешкото тяло!

 Първо да се докаже безвредност, чрез проучвания на НЕЗАВИСИМИ организации и тогава да се изгражда 5ж мрежа в България!

16 април 2020 г. 16:49:37 ч.
Елена Асенова

Против 5 джи технологията

Категорично съм ПРОТИВ  изграждане на 5 джи мрежа в Република България.

16 април 2020 г. 18:57:25 ч.
boris97

Запазете българския народ! Това не е молба

Не приемам да бъдем подложени на електромагнитното облъчване от 5G телекомуникационна мрежа!

Учудващо е как по време на извънредното положение, когато доброволно сме приели да опазваме семействата си и другите хора, изникнаха доста нови антени в София, които досега не бях виждала! Усещането ми е за среднощна подмолна работа!!! Спрете това безумие и експерименти с народа си! Наредете да се демонтират поставените набързо 5G антени в очакване на старта! Няма да се случи.

16 април 2020 г. 22:45:53 ч.
cunningly

Против стратегията !

Изграждането на 5G мрежа, без иследвания върху здравето на населението е нарушение на   Конституцията на България, чл. 29 (2)Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. ; чл. 52, ал. (3), задължава Държавата да закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда, докато тази безопасност не се докаже и не се определят адекватни норми за безопасност при използването на източници на ЕМП от 5G технологията.

17 април 2020 г. 07:55:41 ч.
grajdanin1

ЧЛ.1, ал 2 и 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ...

Вече в портала се виждат доста постове на граждани против 5Ж. Започна изпълнението на чл.1, ал. 2 и ал.3 от Конституцията на Република България:                                                                                                       " чл.1, ал.2 цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено...и чл.1, ал.3- никоя държавна институция не може да си присвоява осъщестяването на народния суверенитет". 

 Никой досега не беше питал народа какво иска и какво не. Нито за влизането в НАТО , нито за влизането  Европейския съюз, а уж сме демокартична държава от 30 години... Но народът вече не чака някой да го пита, а направо ви казва- в България не искаме 5ж и такова няма да има. 

17 април 2020 г. 10:40:32 ч.
raya_kv

мнение относно пускането в експлоатация на 5 Джи мрежа

Мнението ми е, че трябва да се направят предварителни проучвания относно безопасността на 5G мрежата, преди да се вземе решение да се въведе употребата й в България.  Наистина ли се нуждаем от тази техлогоия? е въпроса, който си задавам.

Моля за обществен дебат по темата и внасяна на яснота, в чий интерес е да бъде изградена 5G мрежа. Един от основните проблеми е че в определени населени места гъстотата на устройствата е прекалено голяма и към днешна дата. Вредите от всякакви облъчвания и в сегашния ни начин на живот са налице.

Вярвам, че разумността ще надделее в този случай, защото все си мисля, че основен приоритет на държавата е да пази здравето и живота на гражданите си.

17 април 2020 г. 11:14:27 ч.
Илка

По-важни ли са високите технологии от човешкото здраве?

В статии относно вълните на 5G мрежата тези вълни са в спектъра на микровълновите печки. Доколкото всяка микровълнова печка има предпазна мрежа на вратичката за мен като неспециалист това означава, че тази мрежа предпазва от нещо вредно. Интересува ме какви предпазни мрежи ще бъдат изградени за защита на нашето здраве? Въпросът ми е риторичен- очевидно никакви, доколкото в такъв случай ретранслаторите не биха могли да изпълняват функциите си. В такъв случай защо държавата позволява да се рискува здравето на гражданите против тяхната воля?

17 април 2020 г. 13:16:37 ч.
g.ch

Мобилните антени са вредни

Както виждате, хората не одобряват исканите от мобилните оператори промени и внедрявани технологии. Вместо да се опитвате да ги прокарвате въпреки масовото неодобрение и то по време на извънредното положение, когато обществото е фокусирано в съвсем друг проблем, по-добре спрете да слугувате на мобилните оператори.

Необходимо е национализиране на трите мрежи на мобилните оператори. Не е нужно дублирането им, а държавата може да печели от отдаване под наем на мрежата.

Осъвременяването на наредбата от 1991 година, която регулира изискванията към базовите станции е абсолютно необходимо. Не може да се правят опити със здравето на хората, като безразборно се изграждат антени из градовете и в близост до детски градини, ясли и училища. Това влияе по негативен начин на здравето на хората.

Не се опитвайте да слугувате на мобилните оператори заради пари - антените увреждат и вашето здраве и това на вашите деца и внуци!

Вслушайте се в гласа на хората, един път поне не се продавайте на чуждите фирми!

17 април 2020 г. 15:45:27 ч.
Милмар

Не на 5Ж

Не желая да експериментират върху нас! Има достатъчно научни и доказани трудове за вредата, която тази мрежа нанася на живите и не живите организми! В микровълнова не ми се живее! 

17 април 2020 г. 15:58:16 ч.
ФФилипов

Аз съм против 5Жи в България и Европа!

Спрете инсталацията на 5G  в България, защото заради вашите продажни цели, утре може и да няма България! Защо ли? Ето защо:

НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

 

17 април 2020 г. 16:03:06 ч.
ФФилипов

Научна информация ПРОТИВ 5Жи

5Жи се налаг насилствено върху народа ни в нарушение на Конституцията и Правото на човека да бъде здрав! Научните изследвания показват, че електромагнитното замъсяване от 4жи и 5жи е прекалено сериозно и води до мащабни здравословни проблеми!
 
1. Апел до ООН на група от над 160 международни учени и инженери за спешни мерки срещу ЕМП. От тяхно име професор Мартин Бланк от отдела по физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския университет заявява, че изкуствените електромагнитни полета унищожават живите клетки в организма. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cSB9dIkAUoI
 
2. Изявление на доктор Антъни Милър (съветник на Световната здравна организация) Видео: https://www.youtube.com/watch?v=A5FKfN3BtBs
 
3. Професор Мартин Пол говори за безжичните, дигитални „умни“(smart) топло-, електро- и водомери. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZFAGNR-_Wgw
 
4. Лекция на американската епидемиоложка проф. Девра Дейвис за вредата от ел.замърсяване. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3WRBd9CuPQY
 
5. Обединение на стотици учени от цял свят срещу 5G и електромагнитното замърсявания: https://emfscientist.org/

 

17 април 2020 г. 16:12:01 ч.
veselo111

Против 5G

Против 5G и въвеждането на тази технология в България! Авторитетни световни учени се обявиха аргументирано против - вероятно има защо. В САЩ се водят дела, като родители на болни деца с рак, причината за заболяванията е антена на училището, след спечелено съдебно дело, антената е премахната от училището - вероятно има защо. Големи европейски градове, че и държави по света се обявяват против - вероятно има защо. В България не живеят опитни мишки - не на 5G!

17 април 2020 г. 16:25:24 ч.
илиян 19

Против 5 джи технологията!

 

 

Няма място в България 5 G технологията!!!! След като има съмнения, че тази мрежа причинява рак и други вреди на хората! Не желая да бъда третиран като експеримент!!! Аз съм ПРОТИВ!

17 април 2020 г. 16:36:31 ч.
mimi60

Против 5Ж мрежите и инсталирането им в България!

Мрежата 5G  е изключително опасна технология  и уврежда  сериозно здравето на хората и  животните,освен това влияе пагубно на разстенията!! Световните учени алармират,  опасните 5G да не се изсталират ,защото те създават ракови  заболявания!! Аз съм против инсталирането на 5 G мрежите в България  и не желая да бъдем  облъчвани и да се експериментира върху здравето ни!

17 април 2020 г. 16:40:37 ч.
Жишева

НЕ!!!

НЕ на 5G в България!!!

Българите не сме опитни мишки!!!

НЕ на масовото унищожение на хората,животинския свят и природата !!!

НЕ на безскрупулното погазване на нашите основни човешки права и свободи!!!

17 април 2020 г. 16:48:31 ч.
M.14

Против изграждане на 5G мрежа

Напълно против изграждане на 5G мрежа съм. Не желая да я използвам. Не толерирам неразумно начинание като това. 

 

17 април 2020 г. 17:42:23 ч.
D_Dimitrova

5джи мрежата е геноцид и нарушава основни конституционни права на гражданите!

5джи мрежата е геноцид и нарушава основни конституционни права на гражданите!

Категорично съм против изграждането и пускането в експлоатация на 5G мрежа в България, тъй като съм убедена, че тя е изключително вредна за живите организми на планетата, включително хората. 

Известно е, че Комисията за регулиране на съобщенията изпълнява европейските норми, но тези норми са морално остарели, защото:- са създадени преди всичко по теоретични предположения преди 30 години,

- тогава не са били налични около 10 000 научни изследвания, натрупани СЕГА, които категорично показват, че тези норми СА НЕАДЕКВАТНИ И ПРИ ТЯХ ЖИВИТЕ ОГАНИЗМИ СЕ увреждат.

В научното списание „Молекулярна и клинична онкология“ (Molе Clin Oncol) през месец март 2020 г. е публикувана статия[1], която подробно описва и защо настоящите норми за ЕМП не са адекватни и не защитават здравето на хората.

Резюмето на статията гласи: „Радиочестотната (радиочестотна) радиация в честотния обхват от 30 kHz-300 GHz е класифицирана като „възможен“ канцероген за човека от група 2B, от Международната агенция за изследвания на рака (IARC) от 2011 г. Изследванията, които бяха налични към 2011г. сега са подсилени с допълнени с нови изследвания, затова електромагнитните полета може да бъдат класифицирани като канцероген за човека от група 1. Въпреки това използването на електромагнитните полета се разширява с нарастваща лична и околна експозиция. Един от допринасящите фактори е, че мнозинството държави разчитат на насоки, формулирани от Международната комисия за защита от неионизираща радиация (ICNIRP), частна (!!!) немска неправителствена организация. ICNIRP разчита само на оценката на топлинните (загряващии) ефекти от електромагнитните полета, като по този начин изключва голяма част от публикуваните научни данни, демонстрираща пагубните ефекти, причинени от нетермичното излъчване на ЕМП. Петото поколение, 5G, микровълново поле е на път да бъде въведено в световен мащаб, въпреки всеобхватните проучвания на потенциалните рискове за здравето на хората и околната среда. В апел, изпратен до ЕС през септември 2017 г. понастоящем над 260 учени и лекари поискаха мораториум върху разполагането на 5G, докато не бъдат напълно проучени от независими от индустрията учени здравните рискове, свързани с тази нова технология. Обжалването и четири опровержения към ЕС за период от над 2 години, досега не са постигнали положителен отговор от ЕС. За съжаление, лицата, вземащи решения, изглежда не са информирани или дори неправилно са информирани относно рисковете. Длъжностните лица на ЕС разчитат на мнението на хора в рамките на ICNIRP и Научния комитет по възникващи и новооткрити здравни рискове (SCENIHR), повечето от които имат връзки с индустрията. Изглежда те доминират в оценяващите органи и опровергават рисковете. Важно е тези обстоятелства да бъдат описани. В тази статия са обобщени предупрежденията за рисковете за здравето, свързани с RF, представени в обжалването на 5G и писмата до еврокомисаря по здравеопазването от септември 2017 г. и опроверженията на авторите. Изглежда, че отговорите на ЕС досега са давали приоритет на печалбите на индустрията в ущърб на човешкото здраве и околната среда.

17 април 2020 г. 17:57:11 ч.
LA

ПРОТИВ 5джи

Абсолютно съм против 5G мрежите. Докога ще ни се налагат решения за технологии вредни за човешкото здраве? 

17 април 2020 г. 17:57:24 ч.
tanita 14

Моля представете документи за безопасността при използване в дългосрочен план на 5G

 

 

 1. В европейските държави има изградена единна мрежа клетка/антена, която се ползва от всички оператори, като операторите си разпределят трафика. В България всеки оператор изгражда самостоятелна мрежа, което означава многократно превишаване на нормите на излъчване. Това означава, че в дома или в офиса ни, се натрупват излъчвания от базовите станции на няколко оператора, както и от всички други излъчватели на електромагнитни вълни в района и това, че дадена базова станция отговаря на изисквания няма никакво значение относно крайния резултат в точката където се намираме ние потребителите. Какво e предприело правителството за редуциране на излъчванията и изграждане на единна мрежа?
 2. Какви изследвания/ документи ще се представят пред широката общественост за последиците и безопасността в дългосрочен план на 5технологията?

17 април 2020 г. 18:07:38 ч.
chibo

Свобода за резума на ДЕЦАТА НИ !

5G е оръжие срещу човечеството, борбата с което е приоритет на разумите родители, чиито деца са подчинени на информационите технологии

17 април 2020 г. 18:09:11 ч.
pdpetrov

НЕ на Стратегията

НЯМА СМИСЪЛ от писане на "стратегии".

Не виждам смисъл в приемането на каквато и да е "стратегия" в областта на цифровизацията и цифровите технологии в България до момента на въвеждане на електронно правителство.

Настоящото равнището на свързаност(комуникационните технологии - оптични връзки, мобилни връзки върху технология 4G), терминална база  (персонални устройства - персонални компютри, телефони, таблети и др. "умни" устройства) , протоколите и софтуерът - са повече от адекватни, но капацитетът им се използува минимално и безсмислено. Може да се каже, че използуването на цифровата инфраструктура в момента даже работи срещу гражданите и държавата - главно за видео забавления и безсмислени конферентни връзки на държавните и общински администрации.

Недалновидно и леко нахално е държава, чиято администрация не е цифровизирала елементарни за цифровизиране дейности по управлението си и обслужването на гражданите си, да приема "стратегии" за "цифрова трансформация".

За мен:

Инженер съм по изчислителна техника (сега се нарича компютърни системи и управление), основател съм на голяма фирма за КАД системи в България, която и досега съществува, вече като поделение на Шнайдер, работил съм в една от 4-те големи инвестиционни банки на Уолстрийт.

 

 

17 април 2020 г. 18:14:12 ч.
Sirenkova

Становище

Настояваме да публикувате изследването на Министерството на здравеопазването за въздействието на ЕМП и радиовълните от 25G херха върху човешкото здраве? До кога ще се въвеждат технологии, за които не е установено какво е вредното им въздействие върху човека? Докато такива изследвания официално не се публикуват, нямате право да си играете с живота, здравето и бъдещето на хората. 

17 април 2020 г. 18:18:28 ч.
Tantqna

НЕ НА 5 Ж

 

НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

 

17 април 2020 г. 18:21:57 ч.
Tantqna

НЕ НА 5 Ж

ЛИНКОВЕ КЪМ ВИДЕО ЛЕКЦИИ НА ПРОФЕСОРИ И СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СЪВЕСТ:

1. Апел до ООН на група от над 160 международни учени и инженери за спешни мерки срещу ЕМП. От тяхно име професор Мартин Бланк от отдела по физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския университет заявява, че изкуствените електромагнитни полета унищожават живите клетки в организма и правят така, че всички ние да умираме по-рано. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cSB9dIkAUoI

2. Изявление на доктор Антъни Милър (съветник на Световната здравна организация) до училищните власти в Хемпфийлд, Пенсилвания относно радиочестотната радиация, рака и клетъчните кули. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=A5FKfN3BtBs

 

17 април 2020 г. 18:22:01 ч.
Tanitatita

Против изграждане на 5 ж мрежа в България!

Категорично против изграждане на 5G мрежа!5G ще включва в себе си милиметрови вълни, които досега не са ползвани никога нито в интернет, нито в комуникациите като цяло. За пускането на тази мрежа от нова генерация е предвидено да се използват честоти в микровълновия спектър – ниски (0.6-3.7GHz), средни (3.7-24GHz) и високи (над 24GHz). За незапознатите – единицата Hz (херц) е мерило за честотата на вълната или колко пълни трептения прави тя в секунда. В конкретния случай говорим за ГИГАхерц – 1 GHz = 1 000 000 000 hz. Или вълна, чието трептене е 1 млрд. пъти в секунда. Тъй като вълни с тези честоти не могат физически да изминават големи разстояния и биват блокирани лесно от сгради, за имплементирането на 5G комуникация ще трябва да се използва пренаселена мрежа от фиксирани външни антени на всеки 300 метра, както и вътрешни системи в дома. Това е радиация – която освен това никога не е била тествана за дългосрочни вреди върху здравето на човека.

17 април 2020 г. 18:22:26 ч.
Tantqna

НЕ НА 5 Ж

3. Професор Мартин Пол говори за безжичните, дигитални „умни“(smart) топло-, електро- и водомери. Документирано е, че тези безжични измервателни уреди причиняват: 1. невропсихиатрични ефекти 2. сърдечни ефекти и 3. електрохиперчувствителност. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZFAGNR-_Wgw

4. Лекция на американската епидемиоложка проф. Девра Дейвис (Devra Davis - проф. по медицина) с над 200 публикации в престижния медицински списания. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3WRBd9CuPQY

5. Обединение на стотици учени от цял свят срещу 5G и електромагнитното замърсявания: https://emfscientist.org/

17 април 2020 г. 18:23:23 ч.
aorhama

Аргумент

Без предварителни публично оповестени абсолютни гаранции за физическото и психическо здраве на човека, това е неприемливо.

17 април 2020 г. 18:28:25 ч.
Лора

Против изграждането на 5G мрежа

  Научни доказателства ,становища!

file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%90.pdf

17 април 2020 г. 18:29:40 ч.
Lyuben

Твърдо против своеволното поставяне на тази мрежа.

Твърдо заявявам в гражданската си позиция несъгласието си за въвеждане на 5G мрежа в милата ни родина.

НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

17 април 2020 г. 18:31:49 ч.
Лора

Против изграждането на 5G мрежа

По отношение на допустимите нива на електромагнитните излъчвания, в България действа Наредба № 9/1991 год. на министъра на здравеопазването.Но моля ви,Наредба №9 е от 1991 г.-догодина ще станат 20 години от издаването ѝ.Фактът, че се съблюдава неотлъчно наредба от 1991 г., издадена 7 години преди изобщо да бъде въведена в експлоатация безжичната интернет технология е силно тревожен!

17 април 2020 г. 18:49:43 ч.
Стелияна Атанасова

Аз сам против, защото:

- Атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата на карциногенни образувания.

- А атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

- Създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

- Атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

17 април 2020 г. 18:53:43 ч.
Вероника

Против 5G мрежата

 Правата на човека са права, присъщи на всички човешки същества, независимо от раса, пол, националност, етническа принадлежност, език, религия или друг статут. Правата на човека включват правото на живот и свобода, свободата от робството и изтезанията, свободата на мнение и изразяване, правото на работа и образование . “

 атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди. ) Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия относно предстоящото въвеждане на 5G технологията

17 април 2020 г. 19:23:17 ч.
Весела Спасова

Спрете инсталацията на 5G в България

5G се налага насилствено върху народа ни в нарушение на Конституцията и Правото на човека да бъде здрав! Научните изследвания показват, че електромагнитното замъсяване от 4G и 5G е прекалено сериозно и води до мащабни здравословни проблеми! Защо трябва да се използва технология , без която така или иначе можем да живеем добре? Понастояще природата и без това е толкова замърсена, облъчена и разрушена. Защо не помислите в посока на това как да подобрите условията на здравословен живот в страната вместо да обричате всички на пагубни за здравето последици???!!!!

Много на брой учени в световен мащаб вече се изказаха и доказаха вредното въздействие на 5G мрежата върху живота и здравето на хората, унищожителното въздействие на 5G  върху околната среда, включително измирането на птици, пчели и други насекоми, изсъхване на дървета и друга растителност в районите около приемо-предавателните кули на 5G системата.

Аз нямам деца, но бих искала да имам и бих искала най-много от всичко те да разполагат със здравето си!

 

Спрете инсталацията на 5G  в България!!!!!!Желая живот във здраве и сила на всички!!!!! Струва ми се, че това е най-малкото на което имаме право!!!!Моля пазете живота!!!!!!

 

17 април 2020 г. 19:44:53 ч.
Йорданова

Спрете въвеждането на 5Г Технологията в България!

Тази технология не е доказано безопасна. Учените изразяват много опасения, касаещи физическото и психическото здраве на хората и на животните. Нямаме доказателства и за безопасността за личното  пространство и данните на хората. Не ни е нужен по-бърз интернет, този който имаме сега е предостатъчен за нуждите на всички хора и учреждения. 

Аз съм твърдо против въвеждането на тази технология. Нейното въвеждане и поставянето на антени ми причинява безпокойство, и ако тя стане реалност в България, възнамерявам да се изнеса да живея в страна, където 5Г технологията е забаранена.

Умолявам Ви, не допускайте тази нежужна и потенциално много опасна технология в страната ни! 

Благодаря,

Юлиана Йорданова

17 април 2020 г. 19:56:38 ч.
николай койчев

АЗ СЪМ ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА 5Г ТЕХНОЛОГИИТЕ!

Управляващи! Аз съм против въвеждането на 5G технологиите! Забранете ги!Завинаги! Против съм тези вредни и убийствени за хора,животни и растения технологии! Тези технологии биват използвани от най-злите същества на света за да навредят,поробват и убиват ЧОВЕКА!          СЛАВА НА ИИСУС ХРИСТОС!                                                                                                            НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.!

17 април 2020 г. 19:59:48 ч.
николай койчев

НИ НА 5Г ТЕХНОЛОГИИТЕ!

5Г ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ЗЛИ СЪЩЕСТВА СА УБИВАНЕ,РАЗБОЛЯВАНЕ И ПОРОБВАНЕ НА ХОРАТА! ЗАБРАНЕТЕ 5Г ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗАВИНАГИ! СЛАВА НА БОГ ОТЕЦ,БОГ СИН- ИИСУС ХРИСТОС,БОГ СВЕТИ ДУХ!

17 април 2020 г. 20:15:37 ч.
Весела Спасова

Научна информация ПРОТИВ 5G

5G се налага насилствено върху народа ни в нарушение на Конституцията и Правото на човека да бъде здрав! Научните изследвания показват, че електромагнитното замъсяване от 4G и 5G е прекалено сериозно и води до мащабни здравословни проблеми!

 1. Апел до ООН на група от над 160 международни учени и инженери за спешни мерки срещу ЕМП. От тяхно име професор Мартин Бланк от отдела по физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския университет заявява, че изкуствените електромагнитни полета унищожават живите клетки в организма. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cSB9dIkAUoI

 2. Изявление на доктор Антъни Милър (съветник на Световната здравна организация) Видео: https://www.youtube.com/watch?v=A5FKfN3BtBs

 3. Професор Мартин Пол говори за безжичните, дигитални „умни“(smart) топло-, електро- и водомери. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZFAGNR-_Wgw

 4. Лекция на американската епидемиоложка проф. Девра Дейвис за вредата от ел.замърсяване. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3WRBd9CuPQY

 5. Обединение на стотици учени от цял свят срещу 5G и електромагнитното замърсявания: https://emfscientist.org/

17 април 2020 г. 20:48:58 ч.
stas

Не на УБИЕЦА 5ж

Мрежата 5G  е изключително опасна технология  и уврежда  сериозно здравето на хората и  животните,освен това влияе пагубно на растенията!! Световните учени алармират,  опасните 5G да не се инсталират ,защото те създават ракови  заболявания!! Аз съм против инсталирането на 5 G мрежите в България  и не желая да бъдем  облъчвани и да се експериментира върху здравето ни!

17 април 2020 г. 20:58:26 ч.
iv_lin

Против

Въвеждането на недостатъчно проучена технология, чийто пълен спектър на  въздействия върху човешкото здраве и околната среда е все още неизвестен, е експеримент, който може да доведе до тежки и необратими последици за хората и природата. За желаещите да се запознаят вече са налице множество научни доклади за вредите от нея. При данните на този етап изграждането на 5G е недопустимо и нарушава човешките права.

17 април 2020 г. 21:20:58 ч.
manama

изграждане на 5 джи мрежа лично мнение

Не ,мога да приема въвеждането на тази технология, без  да е предоставен на обществеността ОВОС , от който да е видно въздействието и върху всички живи организми. За сметка на това мненията на специалисти в различни области ясно и детайлно обясняват вредата от лъчението на 5 джи антените. Бих желала да знам, с какво точно тази технология е необходима на масовия потребител, предвид напълно удовлетворяващите нива на интернет услугите към момента. 

17 април 2020 г. 21:43:42 ч.
Tsvetanova1

Категорично НЕ

Има достатъчно мнения на специалисти, с които ясно са описани негативите от 5G върху хората, животните и природата! Не е редно да се въвеждат неизследвани технологии още повече без допитване до населението!

17 април 2020 г. 23:28:43 ч.
Светулка

ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА 5 Джи!!!

Категорично съм против въвеждането на 5джи в България! Хората на България трябва да живеят в чиста страна! Децата на България трябва да бъдат здрави!

17 април 2020 г. 23:35:01 ч.
poly77

Против 5G и 4G

На фона на пандемията от коронавирус, замърсяването на околната среда - въздух, води и почви, на високочестотните замърсявания от технологичния напредък на човечеството, както и бума на множество злокачествени и вродени генетични заболявания, съм против включването на 5G и съответно за изключването на 4G. Ако искаме да оцелеем и  да се съхраним като цивилизация на Земята и като нация в България, трябва да мислим за бъдещите поколения  - да са зрави и щастливи...

18 април 2020 г. 00:38:07 ч.
Ст.Кирова

Против въвеждането на 5 джи

Категорично против изграждането на 5G мрежа в България.

Все още няма изследвания доказващи по безспорен начин, че това не влияе негативно на човешкият организъм, животинският и растителен свят.

Изключително тревожно е да се прокарва подобно супер важно решение по време на толкова нетипична и притеснителна ситуация. Населението е притеснено за здравето и физическото си оцеляване и няма ресурс да се включи в това толкова важно обществено обсъждане.

Нека не се използва този момент, за да бъде прокарано това решение.

18 април 2020 г. 03:06:01 ч.
Деница Георгиева

Против 5ж мрежата

Не на 5ж в България! 

Въвеждането на 5ж в България  при доказаните многобройни вреди върху здравето на хората и животните и природата в близост до антените ще е абсолютно в разрес с Конституцията на България и чл. 29! Независимо от изманипулираните договори на телекумуникационните компании пускането на 5ж ще бъде оспорвано в Съд. При положение,че има толкова много професори и лекари от цял свят със становища защитени от факти и проучвания относно вредата на тази мрежа защо се опитват да ни наложат нещо, от което не само нямаме нужда, но й бавно ни убива?! Мога само да кажа Благодаря,че народа в България се обединява все повече, заради спекулативни и алчни стратези, които няма как да успеят. Вече има над 150 000 души против. Нека да си спестим взаимно нервите и времето и да пускането на 5ж мрежата просто да бъде прекратено с добро, докато това е все още възможно! 

18 април 2020 г. 10:42:16 ч.
Станева

Относно : изграждане на 5ж мрежа

Относно: изграждане на 5G мрежа.  Моля ви не го правете!  Това ще бъде гибелна крачка  в развитие на технологиите за сметка на физическото и психическо здраве на човека. Това го доказват  учените от цял свят със съвсем конкретни и обосновани аргументи.  Докато в  аргументите за тази технология няма нито един истински  довод. Основният аргумент, че това ще ни позволи да поддържаме конкурентността на продукцията ни е  абсурден.  Това е аргумент, изострящ най-големият съществуващ грях- разделението на хората, противопоставянето им един на друг . И това става в тези трудни времена , когато имаме най-голяма нужда от единство, взаимопомощ и подкрепа , съпричастност, когато  трябва да проявяваме Божествени ценности.  Съревнованието, конкуренцията, не са такива. Човекът – здрав физически и преди всичко психически е единственият двигател на всичко. Това което преживяваме сега е резултат именно на  разделението  между хората и вместо да се измъкнем ще затънем още повече. Целта на тази мрежа очевидно не е добруването на човечеството. Молим ви не го правете!

18 април 2020 г. 10:42:18 ч.
ivantspetrov

Аз съм против въвеждане на 5 джи технологията в България

ПРИЧИНА 1

------------

Още от древността хората са знаели, че нервната система на човек се управлява от електромагнитни импулси. Те са и в основата на работата на мозъка, който управлява всичко в човешкото тяло на база тези импулси.

 

Тези 5 джи клетки ще са опасни, защото трябва да са много на брой, за да са на видимо място с телефона ви. Представете си че заради конкуренцията всеки мобилен доставчик ще има 3 клетки на видимо място с телефона ви. Това е като да се разхождате на всякъде в града в микровълнова печка.

 

Изследванията показват как тялото намаля жизнената си функция край електромагнитни излъчвания!  Намалява се имунитета и така човек се разболява по-лесно. Вечно е изнервен и отпаднал, не може да спи. Лесно се зараждат ракови заболявания. Това могат да го потвърдят и експертите по радиоестезия.

 

Това е и причината защо много хора не се наспиват като телефона или рутера им е до главите.

 

ПРИЧИНА 2

------------

Човек с добри програмни умения съм и знам потенциала на изкуствения интелект. Моето мнение е че изкуствения интелект и управлението на класифицираните данни са както в голяма полза за човечеството така и в сериозен ущърб от гледна точка на свободата и личното пространство.

 

Организациите управляващи базата с данни ще знаят абсолютно всички за вас!!!!!!

Това е повече от агенти на държавна сигурност!!!

Не е въпроса човек да има свободата да прави своеволия и да ограбва обществото, но става на въпрос човек да има елементарни свободи без да знаят и майчиното му мляко. Ако някой не е съгласен с това тук то той не е на ясно с потенциала на изкусвания интелект! Те и сега се знаят много от нещата за нас благодарение на социалните мрежи, но сега ще може да се свързват ефективно всички данни и да се използват от полицейската ни държава!

Жабата я сложили в казана да я варят и я сложили в хладка вода и леко започнали да нагряват казана докато се сварила!

 

Хора бъдете мъдри!!!!!

Не алчни и лакоми!!!

 

18 април 2020 г. 10:51:24 ч.
mitchevam

БЕЗ 5G мрежа

Никаква 5G мрежа!!!

1. 5G спира молекулата с кислород да достига до мозъка чрез хемоглобина - това води до:

- сърдечна аритмия:

- дисбаланс на метаболизма

- дезориентация

- имунна недостатъчност

2. Япония и Китай спряха, макар и временно, тестова 5G мрежа. Швейцария спря внедряването на  5G - започнаха проучвания на въздействието.

В ход са много проучвания и изводи

Хортън, д-р по физика на елементарните частици: https://www.setlansbg.com/d-r-katrin-hortan-5g-e-energiyno-orazhie-proektirano-za-kontrol-na-naselenieto/?fbclid=IwAR2G_rTkVw8h9eG3ooh2RiWZKYQjCsfpARlrHExGgXsvPeWMfKYHDu9DAAA

проф. Живко Желев и д-р Ллойд Бърел от Парижhttp://edinenieden.bg/index.php/bg/

Лекари от Щутгард, Германия: https://www.lexmedicanews.com/index.php/2019/12/23/lekarite-sreshti-vredite-na-5g-vyrhu-horata/?fbclid=IwAR123If8NPEDR-97vZ2of8ND9CG5nToon1c2a_7i-Z2bGw10PQgHBhPxKFI

 

18 април 2020 г. 11:50:23 ч.
Мармаг

Спрете 5ДЖИ!!!!

Наистина ли смятате, че една по-бърза интернет връзка е по-важна от здравето на нашите деца и близки? Хора мислете с главите си и нека реагираме за да можем да се съхраним и отново да живеем нормално

18 април 2020 г. 12:05:36 ч.
Бисера

Стратегическият документ и опитът в други страни

Стратегическият документ е навременен, но задълбочените дебати са задължителни по всички въпроси, които повдига, вкл. и по отношение на здравето. Темата за 5ж е изключително актуална.

Бихме могли да се обърнем и към чуждия опит, в страни, където регулаторите следят конкретното въздействие на мрежите върху хората чрез различни изследвания. Моля, посетете линка на британския медиен и телекомуникационен регулатор Офком на

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/clearing-up-myths-5g-and-coronavirus

както и още един линк за други опасни последици от ширещия се вандализъм 

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-update-on-5g-vandalism

 

18 април 2020 г. 12:53:04 ч.
vadist

Не! На нещо недоказано.

Не! На нещо недоказано. И не е необходима тая бърза скорост!

18 април 2020 г. 13:38:54 ч.
Hadjilaskova

Не на 5G и електромагнитното замърсяване!

На лице са  достатъчно много научни доводи против 5 G мрежита, тъй като има пагубен ефект върху нервната и ендокринна системи на човека. Професор Мартин Бланк от отдела по физиология и клетъчна биофизика на Колумбийския университет заявява, че изкуствените електромагнитни полета унищожават живите клетки в организма и правят така, че всички ние да умираме по-рано. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cSB9dIkAUoI

Професор Мартин Пол говори за безжичните, дигитални „умни“(smart) топло-, електро- и водомери. Документирано е, че тези безжични измервателни уреди причиняват: 1. невропсихиатрични ефекти 2. сърдечни ефекти и 3. електрохиперчувствителност. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZFAGNR-_Wgw

18 април 2020 г. 13:48:21 ч.
tandree 12

Против 5Ж

Технологиите създават много повече вреди на човека и природата, отколкото ползи. Те са използвани от олигархичния елит за добиване на все повече богатство и власт. Хората имат нужда от чиста природа и чисти човешки отношения. Една демократична държава служи на народа си и е длъжна да се съобразява с общественото мнение по такива важни въпроси. Има много хора, които нямат желание да им бъдат налагани опасни и ненужни за тях технологии.

 

18 април 2020 г. 16:14:02 ч.
divass

Конкретно относно технологията така наречена 5 джи (тази система приема изключително само кирилица!

1. Против преминаването към "5G" съм!

2. Срокът за допитване до обществото е твърде кратък!

3. Какво означава "Отключване потенциала на данните."? Изчерпан ли е потенциала на сега използваните технологии?

18 април 2020 г. 19:04:58 ч.
MariqK

Неморално, несигурно и неправомерно !

Не може да се въвежда технология, която застрашава човешкия живот ! Има немалко доказателства за това : 

 Професор Мартин Пол говори за безжичните, дигитални „умни“(smart) топло-, електро- и водомери. Документирано е, че тези безжични измервателни уреди причиняват: 1. невропсихиатрични ефекти 2. сърдечни ефекти и 3. електрохиперчувствителност. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZFAGNR-_Wgw

4. Лекция на американската епидемиоложка проф. Девра Дейвис (Devra Davis - проф. по медицина) с над 200 публикации в престижния медицински списания. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3WRBd9CuPQY

5. Обединение на стотици учени от цял свят срещу 5G и електромагнитното замърсявания: https://emfscientist.org

18 април 2020 г. 23:07:25 ч.
AnnaBoeva

НЕ ЖЕЛАЕМ ЕКСПЕРИМЕНТИ С НАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА БЛИЗКИТЕ НИ. НЕ НА 5ДЖ !!!!!!!

1. Много хора фанатично се придържат към широко приетото вярване, че електромагнитните полета (ЕМП: 2G, 3G, 4G и 5G) са абсолютно безвредни. Това вярване вече е опровергано с огромното количество научни доказателства и становищата на стотици учени от цял свят, посочващи около 10 000 налични научни публикации по въпроса. Но технологичните фанатици дори не искат да се запознаят с научните доказателства, не желаят да изслушат учените по въпроса или игнорират техните мнения. 2. Българските институции сляпо следват инструкциите на ЕС за въвеждане на 5G, игнорирайки многобройните писма и сигнали от граждани, които от месеци им посочват обоснованото на доказателствена наука становище на стотици съвременните учени-специалисти по въпроса, подписали се под думите: „Внедряването на 5G представлява експеримент върху човечеството и околната среда, който може да се определи като криминално престъпление съгласно международното право.“ 3. Мнозинството неподкупени и независими учени от цял свят обосновано посочват, че понастоящем прилаганите ЕМП (2G, 3G, 4G) са доказани като канцерогенни и много увреждащи Важен въпрос за здравето на българските деца 11 живите организми и прогнозират, че е твърде вероятно 5G да уврежда още повече здравето. Учените сочат, че 2G, 3G, 4G и 5G са един и същи вид по същество електромагнитни полета, но с различна честота. Здравия разум налага, когато си си опарил ръката на котлон с температура 100 градуса по Целзий да си много резервиран, ако ти предложат да си сложиш за дълго ръката върху котлон с температура 1000 градуса по Целзий с аргумента, че до сега не е доказано, че 1000 градуса целзий ще те опарят. Аналогично здравия разум на българския народ му подсказва да не е никак възхитен от усиленото въвеждане на 5G без наличие на никакви изследвания, доказващи неговата безвредност. 4. Българските граждани не желаят да са опитните мишки в този много рискован експеримент, който държавата е на път да устрои – да изпитва първо върху тях, в реалния живот, очакваните от учените вредни ефекти от 5G. Ние искаме първо да се докаже безвредността на 5G (с достатъчно много изследвания, проведени от неподкупени и независими учени) и едва тогава тя да се внедрява в живота на хората. 

Уважаеми Господа, напомням Ви, че поръчителите, внедрителите, помагачите на 5G технологията за масово унищожение, ще носят наказателна отговорност за извършване на геноцид върху българския народ съгласно Наказателния кодекс:Чл. 416. (1) Който с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група:а) причини смърт, тежка телесна повреда или постоянно разстройство на съзнанието на лице, принадлежащо към такава група;б) постави групата в такива условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожение;в) предприема мерки, насочени към възпрепятствуване раждаемостта сред такава група;

19 април 2020 г. 11:22:53 ч.
Nevena_1

Внедряването на 5G мрежа е престъпление срещу човечеството

 

Цифровата трансформация не може да бъде за сметка на здравето и живота на хората!

През последните години развитието на цифровите технологии е основно чрез използване на електро-магнитни полета, но вече има огромен брой научни изследвания, че електро-магнитните полета, създадени от човека, в това число 2G, 3G и 4G технологиите имат негативен ефект върху здравето на човека и живите организми изобщо. Научно доказано е, че те имат канцерогенен ефект, както и множество други отрицателни въздействия.

Предвид това трябва да бъде преразгледано използването на безжични технологии изобщо и да бъде спряно въвеждането на безжична технология от следващо поколение, каквато е 5G.

5G технологията е изследвана само отчасти. „Научните“ изледвания, сочещи, че няма установени вреди от нея, са финансирани от телекомукационните компании и производителите на 5G оборудване, което е очевиден конфликт на интереси и не могат да бъдат счетени за достоверни.  Освен това тези изследвания не вземат предвид факта, че излагането на 5G вълни ще бъде постоянно и в комбинация с други лъчения (2G, 3G и 4G, Wi-Fi), а това са ключови фактори, без които не може да се направи достоверно заключение относно безопасността на 5G технологията.

Много лекари и учени от цял свят алармират за неблагоприятното биологично въздействие на 5G технологията. Вредите се простират както върху хората, така и върху околната среда. Има сериозни съмнения, че технологията причинява рак, генетични увреждания, дефицит на паметта, ендокринни проблеми, репродуктивни проблеми и не са последно място нарушава функционирането на имунната система. Също така че уврежда всички живи организми, сред които и пчели, които имат ключото значение за съществуването на живата природа.

Не е допустимо въвеждането на технология, преди да бъдат проверени и доказани ефектите върху здравето на човека и въздействието й върху околната среда.

Въвеждането на 5G би поставило човек в невъзможност да избегне облъчването със съответните вълни.

Въвеждането на такава технология би означавало нарушаване на основни права на човека и в частност на правата и свободите на българските граждани, заложени в Конституцията на РБ:

Чл. 14.

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 15.

Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

Чл. 28.

Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 29.

(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 30.

(1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.

 

Не съм съгласна 5G технологии да бъдат въвеждани под каквато и да било форма на територията на РБ, включително и чрез въздействие от сателити, изведени в орбита около Земята. Всички съществуващи към момента оборудвания на територията на страната, свързани с тази технология, следва да бъдат демонтирани в най-кратък срок.

19 април 2020 г. 13:22:09 ч.
nalbena

Не на 5ж мрежата!

В Дания,Франция, САЩ има заведени искове срещу правителството заради изграждането на 5G . В Холандия искат мораториум на 5G. Изслушването ще се проведе на 21 април 2020 г. в Хага.  В Италия в над 150 градове забраняват 5G, както в Словения и в Каламата. Защо е нужно българският народ да бъде подлаган на такова облъчване, слад като не е доказано, че е безвредно за здравето?

19 април 2020 г. 14:15:38 ч.
alexttodorova

Не на тази мрежа в България.

Има достатъчно предупреждения на световни лекари, че тази мрежа НЕ влияе добре на човешкия организъм. Никой няма право да ги пренебрегва и да я налага с цел парична облага. Не давам разрешение да бъда облъчвана с 5G! Отказвам да участвам във Вашите експерименти и да Ви бъда опитна мишка!

19 април 2020 г. 15:08:35 ч.
diana 555

Против 5G технологиите в България

Абсолютно съм ПРОТИВ въвежданет на 5G технология и инсталирането на 5G антени . Спрете да гледате само своите икономически интереси ! Помислете за здравето на хората , в това число са и вашите деца , близки и роднини!

19 април 2020 г. 15:35:45 ч.
AnnaBoeva

СПРЕТЕ ЕКСПЕРИМЕНТЪТ 5ДЖ.НЕ ИСКАМЕ ГЕНОЦИД , А ЗДРАВЕТО , НА КОЕТО ИМАМЕ ПРАВО !!!!

На първо място не е морално и етично такъв тип мрежи и клетки да са в непосредствен досег до деца от ясли, детски градини и училища. За справка - ул. "Славееви гори" 50 в Пловдив.На второ място за подготвяне на "почвата" за тези мрежи е необходимо подкастрянето на дърветата - естественият кислород за всички ни. За справка - Варна, градинката пред "Севастопол". Аз, като гражданин и данъкоплатец, отказвам да плащам за унищожението на "белите дробове" на града ни, за да могат частни корпорации да се облагодетелстват. Още повече, че сме на челни позиции по замърсеност в България.На следваща позиция като довод в молбата ми си позволявам да цитирам министър-председателя на Полша Матеуш Моравецки, който подписа глобален призив за спиране на 5G:"5G, нов милиметров честотен диапазон, въведен от телекомуникационната индустрия в световен мащаб. 5G се определя от над 2000 учени и 1400 лекари от цял ​​свят като пряка заплаха за човешкото здраве, както и за животните, насекомите и растенията.Не са провеждани тестове за безопасност, за да се гарантира безопасността му, въпреки факта, че 5G работи с между 10 и 100 пъти по-високи честоти от настоящите 3 и 4G предаватели.Многобройни скорошни научни публикации показват, че ЕМП засяга живите организми на нива доста над международните норми.Тези ефекти включват риск от рак, клетъчен стрес, увеличаване на вредните свободни радикали, генетични увреждания, структурни и функционални промени в репродуктивната система на човека, дефекти в ученето и паметта, неврологични нарушения и отрицателно въздействие върху общото благосъстояние на хората. Щетите са далеч отвъд хората, тъй като има нарастващи доказателства за вредни последици както за растенията, така и за животните".

19 април 2020 г. 16:44:23 ч.
selena_55

НЕ НА 5 ДЖИ ТЕХНОЛОГИЯТА

Категорично съм против въвеждането на 5 джи технологията в България! Има достатъчно публикации на водещи световни учени, доказващи вредното й въздействие върху хората и природата.

19 април 2020 г. 17:13:14 ч.
dm59@abv.bg

Против монтиране на новите антени

Освен,че е нарушава Конституцията,5G нарушава и моите човешки права.Искам аз и децата ми да сме здрави и да живеем в нормална държава!

19 април 2020 г. 18:09:29 ч.
Zvezda

Спрете да гледате само своите икономически интереси !

Няма научни  доказателства, че системата 5G е безвредна за хората и природата, напротив има доказателства за вредата от изкуствената електромагнитна радиация.Тя е канцарогенна за човека,унищожава имунната система, особено опасна за децата. Чл. 28. гласи "Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление." Категорична и пълна забрана за всякакви форми на 5G системи и техните компоненти. 5G e оръжието на дявола срещу Божието творение. Благодаря за вниманието!

19 април 2020 г. 22:09:20 ч.
lachezar

Въвеждането на 5ж е изключително неправилно решение!

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

19 април 2020 г. 22:39:26 ч.
luckymax

ПРОТИВ 5G ТЕХНОЛОГИЯТА

Твърдо против инсталиране на 5G мрежа в България съм! Спрете унищожението на българския народ!

20 април 2020 г. 00:53:09 ч.
Велин_2020

Не на 5 Г (джи) технологиите

Не на 5G технологиите. Не на вредното облъчване, не на нелечимите болести. Вразумете се! Дайте шанс на бъдещето на България (децата ни), което и без друго е на изчезване! Не желаем технологии, които са доказано вредни и убиват хора и животни. Не убивайте децата ни! Протест срещу безумията в държавата! 

20 април 2020 г. 01:25:12 ч.
mamma

Можете ли да дадете гаранция, че мрежата не вреди?

Мисля, че подобна мрежа може да бъде развивана едва след категорични доказателства, че е абсолютно безопасна за живота и здравето на хората. Разполагате ли с такива? Другото е опасен експеримент. Евентуално забавяне, или дори пълно отхвърляне, на проекта е ниска цена, когато говорим за човешки животи.

 

 

20 април 2020 г. 09:57:18 ч.
В. Иванова

Против изграждането на 5G мрежа в България

Категорично против изграждането на 5G мрежа в България.

Дами и господа политици, имайки предвид представените научни доказателства, вземете разумно решение и не подлагайте българският народ на геноцид. Не създавайте още причини за нарастване на емиграцията. Вие сте на тези позиции, за да изпълнявате волята на народа, а не на Брюксел или на алчния бизнес! Последиците за вас и семействата ви ще бъдат много по-тежки!

20 април 2020 г. 09:58:57 ч.
Nikolow

Мнение

Категорично ПРОТИВ съм да се въвежда 5G технология на територията на България. 

20 април 2020 г. 11:19:05 ч.
Ж. Димитров

ПРОТИВ 5ДЖИ В БЪЛГАРИЯ

"През 2017 г. над 170 учени от 37 страни излязоха със становище, че „5G мрежата ще  увеличи облъчването с радиочестотни електромагнитни полета“.

Честотата на излъчване на 5джи е между 30 и 300 GHz. тези вълни до сега са използвани САМО за военни цели. Облъчването с тези честоти пряко влияе на психическото и физическото здраве на хора и животни. Това че някой "специалист" може да каже че технологията няма да се използва за такива цели, може само да му кажа НЕ на тази технология в България.. Не вярвам на хората които го правят за пари в интерес на големите компании, но в ущърб на здравето на човек. ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ. И това не са измислици, съвестни специалисти по света потвърждават вредата от използването на тази технология! С излъчването на тези вредни честоти се посяга на здравето на живите същества, следователно това може да се категоризира като тероризъм. След като се посяга на здравето на живите същества и човешкото здраве то всеки човек е свободен и длъжен да защити здравето на себе си и семейството си с всички възможни методи и средства! 

20 април 2020 г. 17:16:11 ч.
lnikolova

Спор на 5 Джи

Не желая въвеждане на 5 G на територията на България. тя атакува нервните системи на хората, ендокринната система и труги поражения върху човечеството.

20 април 2020 г. 19:05:50 ч.
Яна Илиева

Вредни ефекти

Ето статия с част от доказаните вредни ефекти,не само при кожата и очите, а и системни - риск от рак,неврологични, сърдечносъдови и други увреждания:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X

След като в много Европейски страни изграждането на 5G мрежа е спряно, поддържам, че такава не трябва да се изгражда в България.

20 април 2020 г. 19:58:27 ч.
Шива

считам че трябва да бъде преустановено всякаква деиност включваща монтиране на 5ж антени

 проучих обстойно много доказателства за вредата която тази технология нанася на човека и животните, настоявам компетентните служби и органи да вземат нещата в свой ръце, иначе ние хората ще се заемем 30 дневен срок от днес 20 04 2020. Благодаря ви

20 април 2020 г. 20:38:33 ч.
mityaatanasov@gmail.com

Допълнителни изследвания с ясни медицински резултати как сигналът влияе върху здравето на хората

Особен обществен интерес представляват изследвания, свързани с 5G мрежата.  Моля да ми изпратите или публикувате официално становище на Министерство на здравеопазването или друг официален документ относно влиянието на ЕМП и радиовълни от 25 GHz (гигахерца) и нагоре върху човешкия организъм и здраве. 

Вярвам, че трябва да се търси по-добра инфраструктура за бизнеса, но не на цената на здравето на българите. За сега остава убеждението, че е нужно да се сложи "на пауза" изграждането на 5G мобилни клетки за да се направят допълнителни изследвания с ясни медицински резултати как сигналът влияе върху здравето на хората, животните и растенията !? 

20 април 2020 г. 21:24:33 ч.
ka9

Категорчно съм против пускането на 5 Ж мрежата в България

Против 5G мрежата

 

Уважаеми дами и господа,Поради недоказаната безвредност на 5G технологията, а точно обратното - от направените изследвания и наблюдения на редица учени от света, смятам , че въвеждането на 5G  мрежата е геноцид спрямо българския народ. Мисля, че 3G и 4G мрежата си вършат достатъчно добре работата, че да се включва и 5G.

 С уважение:

K.Деветакова

20 април 2020 г. 21:46:14 ч.
Илонка Джалева

Категоричен отказ от въвеждане на 5 Ж мрежата в България

Категорично се противопоставям от въвеждане на 5Ж мрежата в България, която влияе разрушаващо не само на човешкото здраве, но и на животните и растенията. Ако не сте се запознали досега с това, ще Ви изпратя допълнително линк към анализите на учени и медици в тази насока!

Като гражданин на Република България Ви уведомявам, че ще направя необходимото да защитя живота на хората в България!

 

 

21 април 2020 г. 09:18:32 ч.
Pepa Nikolova

относно въвеждане на 5 G и безразборното поставяне на мобилни антени

ЗА БОГА СПРЕТЕ С ТОВА БЕЗУМИЕ!СПАСЕТЕ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ!Доказана е вредата на 2G,3G,4G,но вие игнорирате това.Не си правете експерименти и с без това измъченият народ.Прекрасно знаете ,че няма как да се докаже  безопасността на 5G ,след като  не е въведена. Нека това не става с цената на човешкият живот!Така ли се грижите за бъдещето на децата?От една страна ги убивате с лека ръка, от нехайство и безрасъдност,а от друга се чудите как да лекувате все по-нарастващите случаи на левкемии и туморни заболявания.Всеки има право да избира как да живее!?Аз и моето семейство сме избрали здравословно-да не пушим,да не ползваме микровълнова ,да ограничим използването на безжична мрежа и т. н. Същевременно харчим немалка сума за здрав. храна и добавки .А вие какво правите с такива като нас-УБИВАТЕ НИ!Подлагате ни на 24 часа електромагнитено облъчване .Това е насилие и престъпление срещу човечеството.Нямаме нужда от 5G! В България се придържаме се към една остаряла наредба от далечната 1991 г. ,когато никой не е подозирал нашествието на мобилните комуникации.Тя дори не се спазва , а впоследствие не се извършва и никакъв контрол.Нормално ли е според вас да има базова антена на покрив на училище-за пример в гр.Батак или на 10 м от детска градина -на ул Гурко в Бургас ?Операторите си поставят антените където им падне ,а зоконът ,ако има такъв си затваря очите.Така им излиза много изгодно ,по добре върху покрива на блока отколкото извън града или на висока бизнес сграда.След като професор Израел е установил ,че излъчването е по- опасно срещу антената ,отколкото под нея-защо тогава не се иска съгласието и на останалите?Отговорете ми -кой носи отгоорността после?Няма как стойностите да не са нормални  при въвеждането в експлоатация , но след това никой не ги проследява и уведомява хората.Наясно сме ,че животът изисква наличието на интернет ,но нека се гарантира безопасността ,да се въвежда технологията само след неоспорими доказателства ,да се поставят базовите станиции на бизнес ,необитаеми сгради или извън града,да се осъществява постоянен мониторинг и регуларно замерване ,както е в цивилизованите държави.Цитирам само част от научните изледвания доказващи вредата от облъчването.2001г.Калифорнийският университет открива рискове от облъчване от моб. антени водещи до левкемии и рак.Нобеловият лауреат д-р Вини Курана -експерт по ракови заболявания-телефоните убиват повечеот цигарите. 2002г-проведено проучване във Франция/Сантини/ и узстановено ,че тези които живеят на по-малко от 300м от излъчвателите страдат от загуба на памет, сърд. съдови заболявания главоболие ,кожни проблеми,нарушения на съня и др.  2004г В Егер Германия са установили ,че в близост по-малка от 400 м. се отчита увеличение на новообразувани злокачествени заболявания.Швеция е една от страните признала излагането на ЕПР като функционално увреждане.Австралийската Здравна организация предупреждаваза риска от телефонен рак.     2007 г . е изготвен доклад от международни учени от Bio Ynitiative препоръчващи мощност до 1 миливат на кв.м.като безопасна. т.е. <100от бълг. норми.Спете вече с тези изявления,че не са опасни и се спазва наредбата ,защото никой не ви ВЯРВА!!!

21 април 2020 г. 09:56:10 ч.
Богдановец 20

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВЪВЕЖДАНЕТО НА 5-ДЖИ ТЕХНОЛОГИЯТА

Протестираме срещу въвеждането на 5G Технологията в България!

Въвеждането на 5G технологията, без да са направени нужните изследване върху здравето на хората и върху околната среда   е престъпление, съгласно Конституцията на Р България (чл.28)! В редица страни - САЩ, Франция, Дания има заведени дела срещу 5ж, в Холандия се иска налагане на мораториум, прослушването е на 21.04.2020 в Хага. В Италия в над 150 града е забранена,  в Каламата също, Словения изцяло забрани 5G. Швейцарската Федерална Служба по околната среда (FOEN) съобщава, че в края на януари 2020 г. е информирала кантоните, че още не е определила дата за пускане на 5G мрежите. FOEN съобщава, че й трябва още време за да провери потенциалното въздействие от 5G радиацията

Няма международен стандарт, който може да използва като ръководство!!

https://lenews.ch/2020/02/14/swiss-environmental-agency-sets-indefinite-date-for-5g-launch/?fbclid=IwAR0GUsdbBtyGuLMHctEIm5FKOJ6qtC77FL8_3jxLJF7zNb0X_HwBDI1n05Y

Ето и линк към списък с над 198 дела по света срещу 5G и свързани  заболявания:

https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065?fbclid=IwAR0DlUnjPYt9kD2vfiPMh0yB6G0e0H8H5xsc5NehG-DcOzQJ_3ZyNklNjeE

Брюксел отлага пускането на 5G, поради опасения за здравни последствия!! 

Защо в България се гласува прибързано пускането на 5G мрежа, без

 • Представянето на неоспорими доказателства, че мрежата не вреди пряко и ли косвено на живи организми
 • обществено допитване  
 • допитване до мнението на възможно най-голяма група експерти?

Преди правителството да отговори на следните въпроси и представи изследвания за безопасност от НЕЗАВИСИМИ източници, ние като част от обществотото изискваме МОРАТОРИУМ на 5G технологията !

 1. Какво e предприело правителството за редуциране на излъчванията и изграждане на единна мрежа? В европейските държави има изградена единна мрежа клетка/антена, която се ползва от всички оператори, като операторите си разпределят трафика. В България всеки оператор изгражда самостоятелна мрежа, което означава многократно превишаване на нормите на излъчване. Това означава, че в дома или в офиса ни, се натрупват излъчвания от базовите станции на няколко оператора, както и от всички други излъчватели на електромагнитни вълни в района и това, че дадена базова станция отговаря на изисквания няма никакво значение относно крайния резултат в точката където се намираме ние потребителите.
 2. Какви изследвания/ документи ще се представят пред широката общественост за последиците и безопасността в дългосрочен план на 5G технологията?
 3. Национален център по обществено здраве и анализи провел ли е някакви изследвания/наблюдения за действието на 5G технологията върху здравето на хората?
 4. Има ли направена Оценка на риска за околната среда, изготвена по надлежния ред, а Оценка на риска на ниво ЕС? 

В България интернет услугите са от най-високо ниво и задоволяват потреблението, кому е нужно експериментиране със здравето на хората? Пак ли се защитават Лобистки интереси?

Ето работа за институцията Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – за г-н Цацаров и Гешев.

Д-р Цветелина Стоянова – Директор Бизнес Развитие във фирма Маркет ЛИНКС ООД – София, ул.Богдановец 20

Леонид Дружинин – Управител на фирма Медия Линкс – София, ул.Богдановец 20

Михаил Георгиев – София, ул.Богдановец 20

Милка Найденова - София, ул.Богдановец 20

Емил Георгиев Стоянов - София, ул.Богдановец 20

Гаврил Стефанов – ЖК Люлин бл. 230 – Зам. Председател на Сдружение “Надежда за нас 2008“

Работещите в Социално Предприятие за Биокозметика към Сдружение „Надежда за нас 2008“

АНТОНИЯ ВЛАДИМИРОВА МИЛАНОВА – Председател на Сдружението

АНТОНИЯ СЛАВОВА СЛАВОВА

АСЯ МИЛКОВА ДОНЧЕВА

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛЧОВА ДИМИТРАНОВА

ГЕРГАНА ДИМОВА ТАБАКОВА

ГИНКА ГОСПОДИНОВА ЛАПУНОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНА СЕЛВЕТОВА ШЕВКЕДОВА

ТОТКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА СТОЙЧЕВА МЕХАНДЖИЙСКА

21 април 2020 г. 11:23:09 ч.
dimitrova555

ВЪПРОСИ и ЛОГИКА

1. Кой печели от въвеждането на 5G мрежа в България?

2. Защо антени от ново поколение не се поставят само в близост до големи бизнес учреждения които действително е възможно да имат нужда от по-скоростен обмен на данни? Вместо това - инфраструктурата се изгражда в градовете - по покривите на жилищни сгради.

3. Направили ли сте социологическо проучване относно това дали хората са отворени към преминаване от 3 и 4G мрежи към по-ново поколение мрежи? Искат ли хората или не искат - нали това се изгражда за ХОРАТА?

4. Имайки и най-малкото съмнение че новото поколение мрежа е опасна за здравето на хора/животни/насекоми и т.н., не е ли редно да направите повече проучвания в областта преди да изграждате масова инфраструктура особено в момент на глобална вирус-пандемия при все, че има съмнение за нарушаването на имунната система вследствие на йонизираща/нейонизираща радиация? 

5. Съмнявате ли се в медицинските доклади на над 200 учени от цял свят които се противопоставят на 5G мрежите? Ако да - какви мерки сте взели за опровержение. Питали ли сте колегите си от Словакия, Дания и Брюксел какво ги е притеснило толкова, че се противопоставят на 5G изграждането в техните територии?

6. Има ли специфична логика при недостатъчно изследвания за въздействието на мрежата от ново поколение - инфраструктура да се гради точно в близост до болници и училища?

7. Защо има публично достъпни контакти за връзка с отдел 'Физични фактори' - но никой не отговаря на въпроси и не дава информация за 'ефектите' или мерките за безопасност в случай, че живеем на 50 метра от поставена антена от ново поколение?

8. Хипотетична ситуация: Ако дружинка деца се качат на покрива на блока където има поставена 5джи антена, за да си играят (чувала съм за такива случаи, не че ги одобрявам) - ще видят ли предупредителен знак и  какво би гласял този знак?

9. След като бедна държава като България попада в пандемията и предстои икономическа криза, защо се инвестира толкова много в изграждането на такава инфраструктура за мрежа от ново поколение, вместо да се концентрират всички усилия, средства и енергия към справяне с масовата психоза, безработица, хуманитарна криза и т.н.? >Което пак води до въпрос 1.

10. Кога мислите да разгърнете повече информация достъпна за обикновените хора във връзка с развитието на нанотехнологиите или поне да предоставите елементарни инструкции за безопасност, разбира се, ако наистина ви е грижа за българският народ? 

11. Има ли разбиране и реакция от ваша страна относно противопоставянето на хората в Пловдив и Русе спрямо монтирането на 5G мрежи?

21 април 2020 г. 11:23:37 ч.
dimitrova555

ВЪПРОСИ и ЛОГИКА

1. Кой печели от въвеждането на 5G мрежа в България?

2. Защо антени от ново поколение не се поставят само в близост до големи бизнес учреждения които действително е възможно да имат нужда от по-скоростен обмен на данни? Вместо това - инфраструктурата се изгражда в градовете - по покривите на жилищни сгради.

3. Направили ли сте социологическо проучване относно това дали хората са отворени към преминаване от 3 и 4G мрежи към по-ново поколение мрежи? Искат ли хората или не искат - нали това се изгражда за ХОРАТА?

4. Имайки и най-малкото съмнение че новото поколение мрежа е опасна за здравето на хора/животни/насекоми и т.н., не е ли редно да направите повече проучвания в областта преди да изграждате масова инфраструктура особено в момент на глобална вирус-пандемия при все, че има съмнение за нарушаването на имунната система вследствие на йонизираща/нейонизираща радиация? 

5. Съмнявате ли се в медицинските доклади на над 200 учени от цял свят които се противопоставят на 5G мрежите? Ако да - какви мерки сте взели за опровержение. Питали ли сте колегите си от Словакия, Дания и Брюксел какво ги е притеснило толкова, че се противопоставят на 5G изграждането в техните територии?

6. Има ли специфична логика при недостатъчно изследвания за въздействието на мрежата от ново поколение - инфраструктура да се гради точно в близост до болници и училища?

7. Защо има публично достъпни контакти за връзка с отдел 'Физични фактори' - но никой не отговаря на въпроси и не дава информация за 'ефектите' или мерките за безопасност в случай, че живеем на 50 метра от поставена антена от ново поколение?

8. Хипотетична ситуация: Ако дружинка деца се качат на покрива на блока където има поставена 5джи антена, за да си играят (чувала съм за такива случаи, не че ги одобрявам) - ще видят ли предупредителен знак и  какво би гласял този знак?

9. След като бедна държава като България попада в пандемията и предстои икономическа криза, защо се инвестира толкова много в изграждането на такава инфраструктура за мрежа от ново поколение, вместо да се концентрират всички усилия, средства и енергия към справяне с масовата психоза, безработица, хуманитарна криза и т.н.? >Което пак води до въпрос 1.

10. Кога мислите да разгърнете повече информация достъпна за обикновените хора във връзка с развитието на нанотехнологиите или поне да предоставите елементарни инструкции за безопасност, разбира се, ако наистина ви е грижа за българският народ? 

11. Има ли разбиране и реакция от ваша страна относно противопоставянето на хората в Пловдив и Русе спрямо монтирането на 5G мрежи?

21 април 2020 г. 13:04:02 ч.
Tzviatkova

приоритет да бъдат живота и здравето на хората, животните и природата

 
Съгласно член 191 от Договора за ЕС: „Политиката на Съюза в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия.“ По отношение на рисковете от високочестотно излъчване, които вече са известни, включително 5G, Ви призовавам да се застъпите за:
- Европейският принцип на предпазни мерки трябва също да се прилага последователно към технологиите за мобилни телефони и не трябва да бъде в ръцете на индустриален картел.
- Оценката на въздействието на технологиите върху живота и здравето на хората и цялата жива природа до е задължителна! Тя трябва да се извършва от индустриална и правителствена независима комисия с участието на групи за граждански интереси и специалисти в обалстта.
5G не трябва да се изгражда без оценка на новите резултати от изследванията върху ефектите на 5G честотите върху хората, животните и природата!
- Обръщане на тежестта на доказване: Индустрията и държавата трябва да докажат
безвредността на 5G преди да бъде въведена!
 

21 април 2020 г. 14:39:56 ч.
marinovabs

ПРОТИВ 5Ж

ВЪВЕЖДАНЕТО НА 5Ж МРЕЖА БЕЗ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Е НАРУШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И В РАЗРЕЗ С КОНСТИТУЦИЯТА НА РБ - чл.29(2); чл.52, ал.(3)

21 април 2020 г. 15:03:58 ч.
BICA

ОТНОСНО: Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2

ДО МИНИСТЕРСТВО НА  ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява принципната си подкрепа за представения за обсъждане проект на Национален стратегически документ Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г“.

Считаме, че той съдържа важни насоки за гарантирането на успешна цифрова трансформация на България във всички идентифицирани сфери. Бихме искали да отправим следните бележки:

1. Въпреки, че документът има общ характер и съдържа насоки за разработване на последващи политики и мерки, предлагаме в него да се посочат основните адресати на всяка насока. Конкретно, в тези, насочени към образованието и заетостта (пазара на труда), да се акцентира върху важната роля на социалните партньори  за разработването и изпълнението на политики и мерки насочени към повишаване на цифровите умения на бъдещата и настоящата работна сила;

2. На стр. 6 в Цел I предлагаме в изречение първо изразът „много голям капацитет“ да бъде заменен с „достатъчен капацитет“. Мотивите ни за това са, че реализацията на свързаност е ресурсоемка и е необходимо планиране при нейната използваемост. Неразумно е „много големи“ инвестиции в разгръщането на мрежи с „много голям“ капацитет, ако те няма да бъдат натоварени, а междувременно се появяват технологии, предлагащи значително по-ефективна свързаност. 

3. На стр. 8 в Цел IV „Отключване потенциала на данните“ в последния абзац изразът „генерирани и обработвани от държавните институции и бизнеса и улесняването на споделянето на данни между частните субекти“ да стане: „генерирани и обработвани от държавните институции и бизнеса и улесняването на споделянето на данни както между частните, така и между частните и публичните субекти“.

 

АИКБ

 

21 април 2020 г. 15:11:20 ч.
Vellina

Не на 5джи!!!

Категорично против внедряването на 5g технологията без да има категорични доказателства доколко е безвредна за здравето и живота не само на хората, а на всеки жив организъм. Много учени, които застават с имената си и открито заявяват мнението си относно вредните последици, от които ще бъдем потърпевши всички, се обединиха с една единствен цел - да спасят човечешки животи. Има ли кой да ги чуе?!

http://www.kreport.eu/vat2/5g-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B0/?fbclid=IwAR3OhfK1mu5R7GJ9E_W5ei9NNiXmDk2Mv__EXxflcEhtwnmE-ykZElsC2fA

https://www.facebook.com/rmtvnews/videos/1570006989820395/UzpfSTEwMDAwMjUwMzc3Mzc0NjoyODcxMjcwMDIyOTY2NDI5/

21 април 2020 г. 15:41:59 ч.
momangelov

Парите от проекта за цифровизация да се пренасочат за нуждите на критичните обществени сфери!

Уважаеми Дами и Господа,

1. Вие , като избрани от българските  избиратели не сте поставени там да насърчавате само и единствено удобствата и икономическия растеж, но да опазвате и служите на човешкото здраве и биологичната безопасност, както и да опазите животните и природата. Това трябва да са вашите първостепенни приоритети! Учени с безспорен авторитет от много държави по цял свят единодушно са на мнение, че сега използваната 3G и 4G технология уврежда значително здравето, а очакваните вреди за здравето на хората и за природата от 5G са огромни!

 2. Вие , като избрани от българските  избиратели не сте поставени там да насърчавате само и единствено корпоративни интереси, но да опазвате и служите на човешкото здраве и биологичната безопасност! България е страна с много високо качество на интернет услугите, не е необходим по-бърз интернет на гражданите, а на корпорациите и бизнеса. Не продавайте нашето здраве, така както продадохте златните находища, плодородните ни земи, минералните ни извори, прибрахте боклуците на Европа, отровихте реките и земите ни!!! Не забравяйте, че България е родина и на Вашите деца!

3. Официалната позиция на запознати с темата юристи гласи, че въвеждането на 5G технологията: „би противоречало на действащите човешки и екологични закони, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето, наредбите на ЕС и на Бернската и Бонската конвенции“.

Универсалната декларация на ООН за правата на човека, Хелзинкското споразумение и други международни договори признават, че информираното съгласие преди интервенциите, които могат да повлияят на човешкото здраве, е съществено, основно право на човека, което става още по-важно, когато се има предвид експозицията на децата и младите хора.

Съгласно член 191 от Договора за ЕС: „Политиката на Съюза в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия.“ По отношение на рисковете от високочестотно излъчване, които вече са известни, включително 5G, ние Ви призоваваме да се застъпите за:

Европейският принцип на предпазни мерки трябва също да се прилага последователно към технологиите за мобилни телефони и не трябва да бъде в ръцете на индустриален картел.

Оценката на технологиите да е задължителна! Тя трябва да се извършва от индустриална и правителствена независима комисия с участието на групи за граждански интереси. 5G не трябва да се изгражда без оценка на новите резултати от изследванията върху ефектите на 5G честотите върху хората, животните и природата!

4. В държавата са нужни инвестиции в здравето, а не призиви за дарения на болници и болни граждани и деца, нужни са пари за лекари, мед.сестри, учители, пенсионери. Парите от проекта за цифровизация да се пренасочат в критично нужните сфери!

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 5Ж МРЕЖАТА В БЪЛГАРИЯ, ТАКА КАКТО ГО НАПРАВИХА В БРЮКСЕЛ И РЕДИЦА ДРУГИ СТРАНИ!!

 

21 април 2020 г. 16:18:58 ч.
sylkat

Отхвърлете исканията за въвеждане на 5Г в България

Проектът на стратегическия документ  е изключително тенденциозен. В него се преекспонират евентуалните ползи от въвеждането на 5G мрежи. Липсва цялостна картина относно потенциалните негативи, каквито със сигурност има.

Моля да бъде обърнато внимание на наличните научни материали и трудове, в които се обясняват рисковете за здравето, породени от 5G технологията, в съответния им контекст. Ако наличната информация бъде сметната за недостатъчна или некатегорична, то моля да бъде възложено провеждането на научни изследвания от независими експерти в релевантната/ите област/и.

Най-вече моля за обективност и съвестност при вземане на решения, които биха засегнали цялото българско население. Още повече, че към момента нуждите на средностатистическия българин от телекомуникационни възможности и решения са до голяма степен, ако не напълно, задоволени.

Не позволявайте въвеждането на технология, за която има и най-малко съмнение относно безвредността ѝ за човешкото здраве. В този смисъл не позволявайте въвеждането  на 5Г в България предвид предупрежденията на стотици учени за потенциални и доказани вреди от технологията!

21 април 2020 г. 16:20:39 ч.
momangelov

Прогрес да, но не на всяка цена!!

Уважаеми Дами и Господа,

Професорът по неврология Оле Йохансен изнася в датския парламент лекция на тема „Влиянието на безжичната радиация“. Можете да видите това негово изказване в превод на български език със субтитри, които е необходимо да включите като кликнете на бутона „CC“ в основата на видеозаписа, достъпен в Youtube. Тази прекрасна лекция категорично изяснява опасностите за здравето . Бъдете най-сетне разумни и се вслушайте в думите на специалистите!! Не бъдете алчни, всички ще плащаме здравните последствия!! Прогрес да, но не на всяка цена!!

21 април 2020 г. 16:42:56 ч.
Арбитер

Българският народ не дава съгласие

Българският народ твърдо не дава съгласие и се обявява категорично против изграждането на каквито ѝ да било 5 джи (G) системи и микровълнови антени или радари за следене и убиване на хора!

21 април 2020 г. 17:08:59 ч.
V.Mladenovska

Против разгръщане на 5Г мрежата в България!

Не подкрепям разгръщането на 5G мрежата в България. Ще си позволя един цитат от текста по-горе :“....  Процесът на цифрова трансформация трябва да бъде извършен съвместно с хората и в тяхна полза...“. На първо място липсва широко обществено обсъждане по темата, каквото задължително трябва да има, тъй като то не засяга само определена група от хора, а всички.

На второ място срокът даден за изпращане на становища е много кратък, а лично аз не чух в нито една водеща медия да се коментира факта, че в момента се решава този наболял въпрос. С други думи хората изобщо не са запознати, че е качен такъв стратегически документ. И защо трябва да се прави точно в период на опасност от пандемия, когато фокусът е изместен в съвсем друга насока?

 И на последно място, но не и по важност като говорим за ПОЛЗИ, никъде не са предсатвени убедителни доказателства и научни факти в подкрепа на безопасността на 5G технологиите. Изчетох страници и страници наред, които мога да обобщя с една дума „алабалализми“, в които освен общи приказки целящи да ни убедят колко прекрасно нещо е 5G нищо друго не видях. Хората не сме опитни зайчета на разни корпорацийки и след като в редица страни като Швейцария, Италия и Белгия блокираха 5G не следва ли да потърсим причините и да се поучим от техния негативен опит, вместо да си правим експерименти?

Ще се опитам и да систематизрам основните опорти точки защо съм против разкръщането на тази технология в България:

1.  Повечето 5G изследвания са подвеждащи

5G технологиите ще използват импулсни (пулсиращи) милиметрови вълни за трансфер на информацията. Както посочва д-р Джоел Московиц обаче, повечето изследвания на 5G са подвеждащи, защото вълните не биват излъчвани като импулси. Това е важно, тъй като изследванията върху микровълнoвите печки вече ни разкриват как пулсиращите вълни имат по-дълбок биологичен ефект върху тялото ни в сравнение с непулсиращите вълни. Предишни изследвания например показват как импулсния начин за излъчване на честотите довежда до генна токсичност и прекъсвания в ДНК веригата.

2. За да се постигне пълно покритие ще се наложи монтирането на поне 30 пъти повече антени. Това би означва антена на всеки ъгъл и на почти всяка сграда!

1G, 2G, 3G и 4G използват честота на вълната 1 – 5 GHz, докато 5G ще използва до 100GHz – ови вълни. Последните се наричат още Милиметрови вълни (MMW) (и да микровълновите печки използват подобни), поради късата им дължина.

Милиметровите вълни имат дължина между 1 и 10 милиметра, в комбинация с високата си честота те не стигат много далеч в пространството. Освен това стени, дървета, сгради и дори лошото време блокират (или ги абсорбират) движението им.

На практика една 4G антена покрива приблизително 10км пространство. При 5G това разстояние е не повече от 300 метра. За постоянен сигнал ще бъдат необходими много повече антени.Сигналът от една основна кула, ще бъде разпръскван, чрез по-малки кутии на всеки ъгъл в града.

3. Излъчването на радиочестоти уврежда дърветата около базовите станции на мобилните телефони.

https://www.researchgate.net/publication/306435017_Radiofrequency_radiation_injures_trees_around_mobile_phone_base_stations

В допълнение, за да се позволи на 5G сигнала да достигне по-далеч ще се наложи да бъдат орязани стотици хиляди дървета. Това е голям удар за природата, за нас особено в по-големите градове би означавал влошен въздух и още повече болни хора. Именно поради тази причина не мисля, че технологичния прогрес трябва да се случи на всяка цена. Какъв е смисъла на по-бърз интернет, ако той е платен със здравето и живота на много хора, животни,насекоми, птици и дори с пълното унищожаване на някои от тях.

 

21 април 2020 г. 17:12:18 ч.
V.Mladenovska

Против разгръщане на 5Г мрежата в България!

4.Негативни ефекти върху здравето доказани с редица изследвания :

Щети по очите – катаракти и заболявания на ретината

Сърдечни проблеми

Кожни заболявания

Намален имунитет

Промени в метаболизма

Неврологични трусове

Щети по репродуктивната система

Риск от тумори

Тотален колапс на популациите от насекоми – основен източник за храна на птиците

Повишаване на резистентността на бактериите

5. Ефекти върху земната атмосфера и изчерпването на изкопаемите горива

Въвеждането на глобалната 5G безжична мрежа изисква изстрелването на ракети за разполагането на 5G спътници. Тези спътници имат кратък живот, който изисква много по-често изстрелване на ракети в сравнение с това, което наблюдаваме в момента. Новият въглеводороден вид на ракетен двигател, който се очаква да задвижва флотилията от подорбитални ракети, ще изхвърля черен въглерод, който “би могъл да причини потенциални значителни промени в глобалното атмосферно разпространение и разпределение на озона и температурата” според едно калифорнийско проучване от 2010 г. Твърдите горивни отпадни частици от работата на ракетните двигатели съдържат хлор, който също унищожава озона.

Потенциалните ефекти върху озона се смятат за по-лоши от сегашната употреба на хлорофлоуровъглероди (CFC).

Гугъл проектът наречен “Loon” проектира доставката на Интернет до селски и труднодостъпни райони, като използва хелиеви балони. Тези балони обаче имат само 10-месечен срок на експлоатация. Това означава употребата на прекомерни количества хелий, може би повече от това, което Земята може да понесе.

Затова господа управляващи  е редно преди да мислим за това как интернета ни трябва да е все по-бърз, да се спрем за момент и да се запитаме: Какво причиняваме на себе си, на животните около нас, на растенията и планетата като цяло? Склонни ли сме заради по-бързия достъп до фейсбук, туитър или инстаграм да рискуваме бъдещето на цялата си цивилизация? 

 

21 април 2020 г. 17:58:10 ч.
lz1wdx

Ганьо инженерен гений

Чета коментарите и се забавлявам откровено. Профанизирано обществото от коментатори със сакралната фраза  "Stop 5G" ,е олицетворение на падението на нацията в сферата на науката и техниката. Откровената простота на коментиращите, които излагат доводи от "авторитетни медии" от сорта на Petel.bg и тн. е еманацията на Ганьовския инженерен, телекомуникационен гений.

 

21 април 2020 г. 23:19:02 ч.
cryonix

НЕ на 5-джи

Има стотици, да не кажа и хиляди статии, становища, публикации, клипове на учени и хора, които обясняват защо и каква е опасността от тази мрежа - тя въздейства директно върху молекулата на кислорода( което не е доказано, че няма връзка със случващото се в Италия или в Ухан - първият "умен град", в който след пускането именно на 5G мрежата започва коронавируса, обхванал целия свят, Не е доказано, че двете вируса и 5G не са свързани). Има ОСНОВАТЕЛНИ съмнения, че е причина за РАК, срив в имуннтата система, увреждания на нервната и половата система, както при мъже, така и при жени! НО най-опасна е за ДЕЦА и БРЕММЕННИ ЖЕНИ. Смята се, че представлява радиационно облъчване, което е десетки пъти повече от допустимото и сигурно стотици пъти повече от това, което вятъра би довял от потушения преди 10 дни пожар в Чернобил.

По телевизията излизат разни наши учени или реортери и твърдят, че не е доказано, че е опасна. Но също така не е доказано, че е безопасна! И ако наистина не е опасна, защо по цял свят хората твърдят обратното, защо събарят или горят станциите, защо птиците падат от небето, защо антените са маскирани като кактуси или замаскирани в различни дървета и храсти? И най-вече защо се инсталира тайно по нощно време при извънредна ситуация и вечерен час? Няма как да няма съмнения. Напротив над 75000 съмнения има.

Според  Конституцията на България, чл. 29 (2):  "Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие."! 

 

21 април 2020 г. 23:34:00 ч.
borivil

Не на 5G мрежата!

Има основателни съмнения, че тази технология не е безопасна. В цял свят има протести против 5G.В много Европейски държави са я спрели и са спрели изграждането и. Защо в България продължава? Нали се водим по Белгия, Италия, Франция, Германия? Дори и в САЩ е спряна. Изглежда сякаш ще я изпитват - дали е вредна или не върху нас.

Според  Конституцията: "Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие."! 

Накарайте ни да не се съмняваме с доказателства, а не с приказки, че няма доказателства да е опасна. Защото ако е опасна, то тя ще е опасна не само за мен, но и за вас!

21 април 2020 г. 23:49:20 ч.
daridar

Според мен е опасна 5G мрежата

Абсолютно е сигурно, че е опасна 5G мрежата, хората по цял свят го доказват. Ако някой за малко седне и прочете с какво е опасна, ако чуе и види хората защо е опасна и без безспорни научни доказателства, от страх за самия себе си и децата си би предприел някакви действия, най-малките от които са обществена дискусия, гласност и евентуални действия по спирането на изграждането и изпробването и както е в другите европейски държави, които са я спрели- Италия, Германия, Испания, Франция и списъка се увеличава,а в Белгия изобщо не са я пускали, за да не бъдат хората „опитни свинчета“…

Ние също не искаме да бъдем! 

 

22 април 2020 г. 10:55:30 ч.
Grethenn

Против

Против прибързаното  въвеждането на 5G технология в България!  Живота и здравето на българите следва да са приоритет!

22 април 2020 г. 11:39:59 ч.
evassileva

Становище относно националния стратегически документ "Цифрова трансформация на България ..."

В проекта на националния стратегически документ "Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г." е отразен единствено инженерния технократски подход за развитие на технологиите, базирани на 5G технологията.

В същото време е известно, че рисковете от широкото внедряване на 5G технологията за здравето на хората и  за околната среда не са достатъчно проучени и не е обосновано безопасността и. Безспорно е, че електромагнитните полета оказват вредно влияние върху населението и околната среда. НАРЕДБА № 9 от 14 март 1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти, ДВ, бр.35 с изм. и доп.; е издадена през 1991 г. и изменена последно през 2002 г., когато 5GВ все още не е съществувала. Освен това цитираната Наредба 9 не защитава околната среда от вредното влияние на електромагнитните полета. В допълнение, тази Наредба 9 не включва всички изисквания на Препоръка 1999/519/EC и в частност и тези, които са свързани с пулсиращите полета и статично напрежение, характерни за 5G технологията. Българска нормативна уредба относно опазване на околната среда от вредно въздействие на електромагнитните полета не ми е известна.

Веднъж  внедрена, 5G технологията не дава свободен избор на гражданите дали да използват тази технология или не. Тя влие на всички хора и живи организми в околната среда и всички ние ще бъдем подложени на електромагнитно облъчване непрекъснато. А деца, младежи и хора с хронични заболявания са особено чувствителни към ЕМП.

Поради това предлагам в проедложения проект на документа да се добави в раздел "Визия" нов текст: "Преходът към използване на нови технологии, включително и 5G, способстващи за цифровата трансформация на Република България ще се извършва при доказана безопасност от непрекъснатото им използване за здравето на хората, включително уязвимите групи, и околната среда."

22 април 2020 г. 11:42:43 ч.
Pavlovic

Не искам 5джи в България!

Аз съм против 5Жи в България и Европа!

 

Спрете инсталацията на 5G  в България, защото заради вашите продажни цели, утре може и да няма България! Защо ли? Ето защо:

НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

22 април 2020 г. 11:42:46 ч.
Pavlovic

Не искам 5джи в България!

Аз съм против 5Жи в България и Европа!

 

Спрете инсталацията на 5G  в България, защото заради вашите продажни цели, утре може и да няма България! Защо ли? Ето защо:

НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

22 април 2020 г. 11:42:50 ч.
Pavlovic

Не искам 5джи в България!

Аз съм против 5Жи в България и Европа!

 

Спрете инсталацията на 5G  в България, защото заради вашите продажни цели, утре може и да няма България! Защо ли? Ето защо:

НАУЧНИ ДОВОДИ ПРОТИВ 5G и Електромагнитното замърсяване. 5G, 4G, WiFi и други подобни излъчвания:

► атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и до появата на карциногенни образувания.

► атакуват нашата ендокринна (хормонална) система.

► създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания, стареенето и смъртта.

► атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.

► причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.

► намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.

► произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.

► атакуват се бъдещите поколения, защото тези излъчвания при бозайници след около 5 поколения довежда до безплодие и измиране.

22 април 2020 г. 11:54:09 ч.
М.Кръстева

Изразявам своето несъгласие относно въвеждането на 5 джи мрежата в България !

Изразявам своето категорично несъгласие относно въвеждането на 5 джи мрежата в България !

От прочетеното до момента в медийното пространство, лесно може да се сравни базата на компетентност или ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ между 2 те противоположни мнения. Докато едната категорично доказва опасностите и вредите от пускането в експлоатация на 5 джи с научни обяснения и факти, то другата само твърди , че все още няма доказателства за вредни влияния, следователно не е опасна ?!   Смешно беше и това предаване снощи, излъчено по БНТ 1, смешно с наивността с която се целеше да се опровергаят страховете на хората. Няма да коментирам колко неубедителни бяха поканените събеседници и липсата на обосновани мнения. Смешен беше и записа, който пуснаха от изказването на английски представител, гневящ се , че заради изгорените антени, била осуетена дейността на медиците в борбата с коронавируса. Де да беше така ! По-скоро им липсват елементарните предпазни средства за самите медицински екипи и никой дори не се е сетил и за 4 джи. Тъжни и престъпни манипулации !   

Глас народен, глас Божи !!! 

 

22 април 2020 г. 17:08:56 ч.
yvelinoff

ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ не се постига с ЧОВЕКОненавистни средства, които разболяват

НЕ НА 5Ж технологиите заезжичния интернет!!!!!!! Те са евтини, но ВРЕДНИ с  последици пагубни за здравето и живота на всичко живо на планетата ни .. 

А предложената стратегия е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, а НЕ МОЖЕ ЕДИН ПОДЗАКОНОВ АКТ на изпълнителната власт да противоречи на ОСНОВНИЯ ЗАКОН В ДЪРЖАВАТА -- КОНСТИТУЦИЯТА!!!!! 

Тук става въпрос за произвол и ТОТАЛНО НАКЪРНЯВАНЕ НА признатото на всеки българин право на живота и здраве от ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА СТРАНАТА НИ - КОНСТИТУЦИЯТА НА РБългария и по специално чл. 29 (2) че: "Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие."

Какво става на практика: ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ У НАС ОПИТИ ЗА ИКОНОМИЧСКИ РАСТЕЖ, като се рискува със здравето на населението особено в големите градове и то с една евтина 5Ж технология, за чийто вреден ефект е ясен в световен мащаб. У нас"за въздействие с ЕМП  НЯМАЛО НИТО ЯСНОТА, НИТО ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА да бъде изученото" по думите на доц. д-р ХРИСТО ХИНКОВ /дм и директор на НЦОЗА/ във връзка с официалното запитване до Омбуцмана на РБ от 8.08.2019 г с вх.№2700 

ЕТО ЗАЩО според чл. 52, ал. (3), който задължава Държавата да закриля здравето на гражданите, и на основание на чл.45 от Конституцията на Република България, настояваме Народното събрание да приеме забрана за въвеждането на 5G технология на територията на Република България поради факта, че не е доказана безопасността на тази технология за човешкото здраве и околната среда, както и не са определени на АДЕКВАТНИ НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА НОВИТЕ източници на ЕМП от 5Жтехнолигиите

ДАНО ЗДРАВИЯТ РАЗУМ възтържествува У НАС, както и в редица други държави от европейското ни семейство!!

22 април 2020 г. 22:50:41 ч.
Милхор

Против въвеждането на 5джи:

След като дори дърветата се влияят отрицателно от тази технология, какво остава за хората?! Къде са доказателствата за безвредност?

 

23 април 2020 г. 15:29:24 ч.
Velislava

Против въвеждане на 5G в България

Не съм съгласна да се въвежда технология, за която няма достатъчно проучвания и не е доказана нейната безопасност. Като майка съм загрижена за детето си и не искам да расте в такава среда. Електромагнитна радиация е карцерогенна за човека и децата са изложени на най-голям риск. Моля не правете експерименти с децата ни (си)!