Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА можете в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по  представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, както и на електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org. 
 


Дата на откриване: 31.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Шабла
Дата на приключване: 14.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари