Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, предвиждащ изменение в Устройствения правилник на ММС и Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център

 

    С проекта на акт се предвиждат промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (УПММС), приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г., обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 27 и 65 от 2017 г. и бр. 8 от 2019 г., и в Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г., обн., ДВ, бр. 82 от2010 г., изм. бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 97 от 2013 г., и бр. 88 от 2016 г.

    Предложените промени имат за цел да адресират установени проблеми, свързани, от една страна, с осъществяването на правомощията на министъра на младежта и спорта с оглед новия Закон за физическото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г., който влезе в сила на 18.01.2019 г. и последните промени в Закона за хазарта, а от друга, свързани със задълженията на министъра на младежта и спорта в качеството му на административен орган, които произтичат от Закона за киберсигурност, както и от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.


Дата на откриване: 30.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 30.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 април 2020 г. 15:35:52 ч.
psimeonov23

Трябва да има дискусия за прекия ефект върху българския спорт

Пътят към заветния лиценз на нашата Лаборатория за допингов контрол премина през много законови промени. Надявам се в крайна сметка да получим разрешителното от WADA, защото това без съмнение ще се отрази благоприятно на репутацията на българския спорт.
Ако трябва да съм честен, ММС демонстрира добра координация не само между звената си, но и със СУ, където ще бъде изместена лабораторията. 
За мен обаче един въпрос остава неясен, макар че се постарах да прочета повече по темата. В изискванията за работа на акредитираните лаборатории се посочва, че годишно те трябва да извършват 3000 теста (https://silentbet.com/bg/wada-licenz-za-doping-laboratoria/). Как това обаче ще се отрази на българския спорт? Колко от тези 3000 теста ще бъдат проведени на български спортисти и на какъв принцип ще се осъществява подборът на тестваните лица?
В никой от мотивите и оценката за очакваното въздействие към настоящия Проект за Постановление на МС не се споменава какъв ще бъде практическият ефект върху българския спорт. Тази тема трябва да бъде обект на публични дискусии, защото с евентуалното лицензиране на нашата лаборатория, годишните вноски на държавата към WADA също ще се повишат.