Обществени консултации

проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 24.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул „Александровска“№ 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.
 
Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно решаване на този въпрос, свързан както със запазване на здравето на населението чрез ограничаване на събирането на хора на едно място, каквото се получава на касите за заплащане, а също и даване на възможност за намаляне на финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период.


Дата на откриване: 24.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 6.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари