Обществени консултации

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Приморско

Във връзка с чл.26, ал.4, във връзка с ал.3 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията  на институциите в 30-дневен срок от публикуване  на настоящото предложение, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.


Дата на откриване: 19.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 18.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари