Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър

        На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове  и предвид обстоятелството, че предлаганите изменения целят създаване на нормативен ред за осъществяване на режими свързани със  сезонна дейност, както и в предвид наближаващия летен сезон се явява необходимостта от целесъобразното въвеждане на процедурата, поради което  в  14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 4.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 18.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари