Обществени консултации

проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

  На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян  предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на  проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
Всички заинтересовани лица могат да  депозират писмено предложения, да  изразят  мнения  и  препоръки  по  проекта  на следния е- mail:  obshtina_smolyan@abv.bg и писмено в деловодството Приемна № 1  на община Смолян,  с  адрес гр.  Смолян – 4700,  бул.  „България“  № 12,  в рамките на  работното време от 8.30 часа до 17.00 часа. 
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на  стая № 213 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
 


Дата на откриване: 28.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 30.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари