Обществени консултации

Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Добричка, както и на следния електронен адрес: obshtina@dobrichka.bg .


Дата на откриване: 26.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Добричка
Дата на приключване: 27.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари