Обществени консултации

проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.  Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани  при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следният електронен адрес:  z.georgieva@burgas.bg


Дата на откриване: 26.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 26.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари