Обществени консултации

Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Велинград

При извършена оценка за съответствие на Наредба за стопанисване, разпореждане и управление със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) 2014 (Наредбата) с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), са направени изводи за неспазване на разписаните в посочена норма действия, свързани с отдаването на земите от Общинския поземлен фонд под наем или аренда.


Дата на откриване: 24.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 25.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари