Обществени консултации

Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между АПИ, МВР, Агенция Митници

С проекта на инструкция се цели изпълнение на законовата делегация на чл. 167а, ал. 7 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), в която е предвидено, че обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, до информационната система, създадена и поддържана от Агенция „Пътна инфраструктура“, в която се издават и съхраняват докладите за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.


Дата на откриване: 21.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 6.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари