Обществени консултации

проект за изменение и допълнение на Устройствен правилник на ОП „БКСО“ гр. Несебър- Община Несебър”

  На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове  и предвид обстоятелството, че предлаганите изменения целят повишаване на ефективността на работа в предприятието и във връзка с наближаващия летен сезон  и необходимостта от оптимизация, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект за изменение на Устройствения правилник на ОП „БКСО“ гр. НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър, в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: mer@nesebar.bg.


Дата на откриване: 18.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 3.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари