Обществени консултации

проект на изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа

Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа са текстове на разпоредби на Закона за местните данъци и такси, които са изменени и публикувани в Държавен вестник - брой 96, 101 и 102 от 06.12.2019 г., 27.12.2019 г. и 31.12.2019 г. в сила от 01.01.2020 г., а също така и на Решение № 4 на Конституционен съд на Република България от 09.04.2019 г. С посоченото Решение на Конституционния съд са обявени за противоконституционни разпоредбите на чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси, които са идентични с нормите на чл.56б, ал.4 и ал.5 от Наредба № 16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кнежа, приета от Общински съвет-Кнежа. В този смисъл е образувано административно дело № 1325/2019 г. по описа на Административен съд-Плевен, по повод подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура-Плевен срещу посочените разпоредби от Наредба № 16.

Съществуващата уредба подлежи на промяна, доколкото е налице изменение на по-висок по степен нормативен акт. Цели се постигане на синхронизация между различните по степен нормативни актове, тъй като в Закона за местните данъци и такси има промяна в материята, отнасяща се до данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, туристически данък.


Дата на откриване: 18.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 18.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари