Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №48/25.09.2018 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg


Дата на откриване: 7.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари