Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Айтос приема предложения и становища относно представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложенията на заинтересованите лица и организации могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос, или подадени на e-mail: aetos5@abv.bg в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта.


Дата на откриване: 6.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 9.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари