Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Шабла, с административен адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и на електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org


Дата на откриване: 31.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Шабла
Дата на приключване: 1.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари