Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК) в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14  юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129), както и се усъвършенства националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото й прилагане.

Отговорна дирекция:“Регулация на финансовите пазари”
E-mail:n.daskalova@minfin.bg; e.petrova@minfin.bg; h.pendicheva@minfin.bg; e.shongova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари