Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове  в  30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 27.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 26.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари