Обществени консултации

Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Действащата Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е с период на действие 2013-2025 г., като през 2019 г. настъпи средата на периода на нейното действие. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области), НКПР се актуализира именно в средата на периода на нейното действие.

Концепцията има водеща роля в обвързването на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално развитие и пространствено планиране. Актуализираната концепция ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 година.

 


Дата на откриване: 15.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 17.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари