Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Карнобат

На основание чл. 26, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за устройството и дейността на обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Карнобат, на  заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване, да направят предложения и изразят становища по предложения проект. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Центъра за административно-информационно обслужване и местни приходи– гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg 


Дата на откриване: 10.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 9.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари