Обществени консултации

проект на Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Целта на предлаганата нова наредба е образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство да бъдат приведени в съответствие с променитe в заповедното производство, направени със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г.). Като резултат от прилагането на уредбата, съдържаща се в проекта на наредба, се очаква улесняване на упражняването и защитата на правата на потребителите в качеството им на длъжници в заповедното производство по ГПК.

 


Дата на откриване: 10.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари