Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос

На основание чл.26, ал.3  от Закона за нормативните актове Община Айтос  предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 14 - дневен срок от  датата на публикуване на настоящия проект в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на общината, да изразят своите становища и предложения по така изработеният  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос.  
 
Предложенията и  становищата следва да се предоставят в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: aetos5@abv.bg
 
Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, поради  необходимостта  от своевременно привеждане на нормативният акт в съответствие с настъпилите изменения на ЗМДТ, който влиза в сила  от 01.01.2020г. 


Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 7.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари