Обществени консултации

проект за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2019г.  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.


Дата на откриване: 11.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Нова Загора
Дата на приключване: 9.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари