Обществени консултации

Проекти на Краткосрочна програма (2019 – 2022 г.) и на Дългосрочна програма (2019 – 2029 г.) на Община Карнобат за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

С публикуване на настоящите проекти на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2019 – 2029 г., на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложените проекти.
 
Предоставеният срок е 14-дневен, тъй като във връзка с изпълнение на задълженията по чл.10 ЗЕВИ, Агенцията за устойчиво енергийно развитие дава предписание в едномесечен срок да бъдат разработени и внесени в общинския съвет краткосрочна и дългосрочна програма, в съответствие с посочения текст от закона.
 
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Центъра за административно-информационно обслужване и местни приходи– гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg


Дата на откриване: 6.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 20.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари