Обществени консултации

проект на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Приморско 2019-2022 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 05.12.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Приморско 2019-2022 г. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, предвид едномесечния срок за изпълнение на даденото предписание от Агенция за устойчиво енергийно развитие. 


Дата на откриване: 5.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 19.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари