Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване нза предложения и становища по предложения проект.


Дата на откриване: 2.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 16.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари