Обществени консултации

проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 29.11.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите и разходите от текущата година и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Приморско, където следва да се имат предвид актуализираните приходни и разходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите. По този начин, ще се осигури възможност, община Приморско да предприеме необходимите навременни мерки за обезпечаване на разходите за осъществяване на услуги по чл.62 от ЗМДТ.


Дата на откриване: 29.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 13.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари