Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията му

Лица за контакти:
 
Русалина Хаджииванова
Директор на дирекция „Административно-правно обслужване“
ИА „Автомобилна администрация“ 
e-mail: rhadzhiivanova@rta.government.bg
Тел.: 02/930 88 29
Моб. тел.: 088 209 89 00
 
Бисер Петров - държавен експерт, дирекция "Правна", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
тел.: 02 9409470,
e-mail: bpetrov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 25.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 декември 2019 г. 02:51:25 ч.
grainis

Въвеждане на Дронове за наблюдение, контрол и превенция на транспортни произшествия

Масовото въвеждане на Дронове за наблюдение от въздуха, инспекция, контрол и превенция включително чрез активна физическа намеса, на състоянието и експлоатацията на националните транспортни сухопътни, железопътни, водни и въздушни транспортни системи, би довело до рязък спад в огромния брой жертви, ранени и материални щети при транспортни инциденти, природни бедствия и др.

Система от стотици дронове би могла да бъде контролирана от стационарни тропосферни аеростати или от спътник, снабден с широколентов Джи Пи Ес с висока разделителна способност.

Дроновете ще бъдат снабдени с водородно-задвижвана система от електрически пропелери, позволяваща дълги полети на големи разстояния, в продължение на десетки часове за разлика от тези захранвани с батерии, които летят само по 15-20 минути. 

Дроновете ще наблюдават пътната мрежа за повреди, инциденти, МПС-та, нарушаващи Закона за движение по пътищата, а също така за природни бедствия и метеорологични явления като лошо време в определени участъци, заледявания, снежни преспи, мъгла, свлачища, наводнения на пътя, препятствия, горски пожари (вкл. гасенето им), ще могат да откриват издирвани превозни средства и лица, и дори да спират такива МПС на място на пътя до пристигане на патрул.

На дисплей в автомобила на абонирал се водач ще бъде показвана ценна онлайн информация за ситуацията на пътя на километър напред, позволяваща например изпреварване дори при нулева видимост, зад завой, камион, в мъгла, буря и др., както и карти на околността с полезни упътвания и ценна информация за бензиностанции, сервизи, болници, заведения, забележителности и др. Устройството ще позволява също така интерактивен контакт с Контролен Център в случай на установена авария или инцидент.

В случай на инцидент Дронове ще могат да доставят нужни медикаменти, инструменти и оборудване, и дори да транспортират ранени хора.

Дронове ще наблюдават също така границите, стратегически стопански обекти, масови събития като превенция срещу евентуални саботажи, терористични атаки, кражби и др. заплахи и престъпления . Ще се следи за опазване на околната среда, за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, изливане на отпадни води, ще се регистрират токсични газови емисии и замърсявания във въздуха и др.  

Дронове биха могли да извършват дори  рентгенов контрол на вътрешността на камиони и ж.п. контейнери от въздуха, за наличие на укрити нелегални имигранти, оръжие, наркотици и др. опасни товари..

Подобна универсална система с изключително широко приложение би могла не само да се самофинансира, но и да носи огромни приходи на бюджета, чрез интерактивно рекламиране и чрез абонаментни вноски.

Масовото въвеждане на такава система в експлоатация би свела почти до нула огромния брой жертви, ранени и материални щети при инциденти на пътя.

За момента не съществува нищо друго което би помогнали за решаване на този огромен социален проблем и ужасна трагедия за стотици семейства.

С Поздрави

Емил Михайлов - техн.дир.

Грейнис ООД Водород България.

София 1606, бул. Тотлебен 5 

тел. 0899171570

https://drones.alle.bg

https://hytechfund.alle.bg