Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – град Бургас, ул. „Александровска” № 26, както и на z.georgieva@burgas.bg
 
„Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ се създава с цел поемане дейностите, извършвани от „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ е създадено в изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г. Безвъзмездната финансова помощ по програмата за предприятието е до 31.12.2019 г. включително. Община Бургас е задължена да запази функционирането на предприятието след посочената дата, както и заетостта на  минимум петдесет процента от новоназначените представители на целевата група за период не по – малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности. Необходимо е от 01.01.2019 г. дейностите, извършвани до този момент от социалното предприятие да се поемат от новото общинско предприятие. Ето защо, се налага предоставяне на кратък 14-дневен срок за становища по проекта.
 


Дата на откриване: 15.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 29.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 ноември 2019 г. 21:36:54 ч.
cavo

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Указ № 883 за прилагане на Закона за нopмaтивнитe aктoвe, сочи какъв е строежа на нормативните актове. Поради което ако е възможно, може да се вземе в предвид.

Чл.4 от правилника би било добре да бъде съобразен с Чл.26. ал.2 от указа, като тиретата „-„ които не са структурен елемент от нормативен акт бъдат заменени от точки.

В случай че не е забелязано че приложенията не съответстват на Чл.31 ал.2 от указа, то е възможно във всяко пpилoжeниe да ce пocoчи подразделението нa акта или члeнa, към кoйтo тo ce oтнacя.

Понеже в мотивите е посочено „Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти” е съобразен с европейското законодателство.”, в този текст има прекалено голяма неясното относно конкретен документ от прекалено големия обем от документи от европейското законодателство, определено е налице несигурност или нерешителност относно посочването на конкретното европейско законодателство съобразено с правилника. Поради което предлагам за да не останат съмнения в гражданите данъкоплатци че в действителност правилника е съобразен с европейското законодателство в заключителни разпоредби на правилника §1. да бъде допълнен с „ , чл.3 т.2 ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) връзка с чл.2 Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление.”.