Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.
С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване. 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: obshtina@devin.bg


Дата на откриване: 15.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 15.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари