Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок от публикуване на настоящите мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище, за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, поради необходимостта от навременно приемане на промените, тъй като на територията на гр. Търговище от 01.12.2019г. започва функционирането на ледена пързалка. Функционирането на пързалката би било невъзможно без да бъде предприета промяна в наредбата като тази промяна предвижда определянето на цени за ползването на ледената пързалка и евентуалното наемането на кънки и тренажор за нея. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода”, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, както и на Портала за обществени
консултации.


Дата на откриване: 14.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 28.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари