Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

С проекта за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Велинград се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент Правилник. Целта, която се преследва с новите текстове е уреждане на възникнали в практиката ситуации, за които е липсвало правило в нормативния акт.

 

*На 19 ноември 2019 г. е публикуван актуализиран доклад на Председателя на ОбС - Велинград.

*Съгласно актуализирания доклад Председателя на ОбС - Велинград, крайната дата за провеждане на обществената консултация е променена от 14 декември 2019 г. на 28 ноември 2019 г. включително.

*На 6 декември 2019 г. е публиувана актуализирана справка за отразяване на предложенията и становищата.


Дата на откриване: 14.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 28.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари