Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

С постановлението на  Министерския съвет се приема график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Графикът включва два етапа. Първият стартира от 1 януари 2020 г.  От тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:

- възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв  статут;

- кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;

- „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица - изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Вторият етап е с начална дата 1 април 2020 г., от която възниква задължение за всички възложители за използване на националната електронна платформа при възлагане на договори за обществени поръчки. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.

Целта е оптимално натоварване на платформата и осигуряване на нейното стабилно функциониране с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на поръчките при използването й от всички възложители.

 

Отговорна дирекция: Агенция за обществени поръчки
E-mail:p.dimitrova@aop.bg; cfcu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 7.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2019 г. 18:15:21 ч.
Сирма

Най-после

Доживяхме.

26 ноември 2019 г. 05:06:00 ч.
todor_todorov

Становище

От една страна, в края на м.октомври в страната бяха проведени Местни избори, като органите на местното самоуправление-кметове на общини и новите състави на общинските съвети, бяха конституирани в началото на месец ноември.Кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе следва да ползват електронно възлагане, считано от 01.01.2020 г. Считам че срокът за посочените 7 общини следва да бъде удължен с 3 месеца защото:

1.Към края на годината не е приет бюджета на общината. Обикновено това става в края на месец януари. След това е необходим и срок за влизането на бюджета в законна сила;

2.В началото на бюджетната (календарната) година се подготвя Графикът за възлагане на обществените поръчки, който е свързан с бюджета по т.1;

3.Във връзка с проведените Местни избори, до края на 2019 год., по места се извършва преструктуриране на администрацията, още повече че първите 7 общини са най-големите в страната. В 3 (три) тях има новоизбрани кметове - Русе, Благоевград и Пловдив;

4.В края на годината публичните възложители извършват процес по прогнозиране и планиране на потребностите, което е пряко свързано и с подготовката на График за възлагане на поръчките;

5.Електронното възлагане изисква оторизиране на широк кръг от лица, на които да бъдат заявени квалифицирани електронни подписи - възложител/ли; членове на оценителните комисии; администратори на организацията (публичен възложител) и др.

Предвид горното, Ви предлагам следното:

-Първият етап от електронното възлагане да стартира от 01.04.2020 г. 

-Вторият етап от електронното възлагане да стартира от 01.07.2020 г.