Обществени консултации

Проект за изменение на Концепцията за болнично преструктуриране

С Концепцията за болнично преструктуриране се предвижда средствата от европейските фондове да се насочат към лечебни заведения, доказали, че са с потенциал да запазят своята финансова стабилност и да гарантират ефективност на използване на обществените ресурси и съответствие с критериите за качествена медицинска помощ. Възможен финансов източник са Оперативните програми към МРРБ.

С предложените изменения и допълнения се цели даване на възможност за повече лечебни заведения, които покриват заложените в Концепцията критерии, да кандидатстват за финансиране по Оперативната програма за регионално развитие към МРРБ. Същевременно е направена приоритизация на включените до момента в Концепцията като резерви лечебни заведения, с оглед възможностите за финансиране.


Дата на откриване: 5.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари