Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.

В системата на МЗ има 13 Домове за медико социални грижи за деца /ДМСГД/, които са лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридически лица на бюджетна издръжка, които имат специфични функции по диагностициране, лечение, рехабилитация, продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Те са второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

Съгласно приетата през 2010 г. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ е предвидено всички ДМСГД, като институции за отглеждане на деца, да бъдат закрити, а като алтернатива на тях да бъдат създадени услуги и форми на грижа в общността, подпомагащи отглеждането на децата в семейна среда. Целта е създаването на услуги в подкрепа на родителите, които да изпълняват своите отговорности към децата, а не държавата, чрез институциите да поема тези отговорности.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 31.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари