Обществени консултации

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 

 

С проекта се предвиждат особени правила при извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в свинекомплекси, птицеферми и люпилни за птици. Предлага се тези обекти да имат специално разработени програми, чието съдържание да отговаря на определени изисквания. С оглед засилване на контрола при извършване на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в посочените ферми се предвижда програмите да бъдат одобрени от Българската агенция по безопасност на храните,  като компетентен орган.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“ 

 Електронен адрес:

 yilieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари