Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за регистрация на служебни МПС на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и личните МПС на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди ВС, които са част от структура на НАТО, разположена у нас

Проект на Наредба за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими лица

 

          С последните изменения и допълнения на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени се създадоха нови разпоредби относно режима на регистрация на моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент на съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от  структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и на техните зависими лица.

          В допълнение в чл. 28 параграф 2, б. „а“ от Споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол се регламентира, че компетентните български органи предприемат необходимите правно-нормативни изменения и допълнения с цел да се гарантира правото на служебните моторни средства и ремаркета на Съюзното командване да бъдат регистрирани по процедурите, приложими за българските въоръжени сили, при искане от Съюзното командване.

          Във връзка с необходимостта от създаването на такъв ред бяха проведени редица работни срещи между представители на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. В резултат от проведените срещи е изготвен проект на Наредба за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими лица.

          Проектът на наредба е разработен на основание чл.43, ал.2 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС), който регламентира, че редът за регистрацията на служебни и лични превозни средства на служителите в структура на НАТО и на техните зависими лица и служебните моторни средства и ремаркета на Съюзното командване се определя от министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната при спазване на приложимия международен договор, регламентиращ установяването на структурата на НАТО в Р. България.


Дата на откриване: 1.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 31.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари