Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда придoбиване, управление и разпореждане с общинско имущество

В държавен вестник бр. 60 от 2019 г. бяха обнародвани изменения в Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, относно предоставянето на помещения общинска собственост за дейността на политическите партии. До сега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс на политически партии, които са парламентарно представени и отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите парии. При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем.


Дата на откриване: 26.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 27.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари