Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 – 2023 година

Двустранното сътрудничество в областта на образованието между Република България и Социалистическа република Виетнам се осъществява на основата на сключената през 2000 г. Спогодба за културно сътрудничество между правителствата на двете държави, съгласно която регулярно се подписват двустранни споразумения.

В проекта на Споразумението за периода 2019-2023 г. са обхванати всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието през последните години и са конкретизирани формите на сътрудничество, които предвиждат обмен на добри практики в областта на планирането, управлението и развитието на образованието, насърчаване на прякото сътрудничество между образователните институции.

Посочени са квотите за обмен на студенти, докторанти, специализанти, както и за осъществяване на езикови специализации. Предоставя се възможност за размяна на реципрочна основа на лектори по виетнамски и български език.

Насърчава се установяването на непосредствени връзки между средните и висшите училища в двете страни за обмен на опит в областта на управлението на учебния процес, за съвместни проекти, включително и за изпълнение на проекти по програма Еразъм+, както и за изучаване на историята, географията, езика, литературата и традициите на двете страни.


Дата на откриване: 24.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари