Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите в сила от 24.09.2009 г. (обн. ДВ бр. 47 от 2009 г.) в създадената тогава в Закона за водите (ЗВ) нова глава 11а се съдържа раздел V „Единна информационна система за ВиК услуги. Регистър на асоциации по ВиК и на ВиК оператори“.

С чл. 198р от ЗВ се предвижда създаването от министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Единна информационна система за В и К услугите и регистър на асоциациите по В и К и на В и К операторите. В чл. 198х от ЗВ се съдържа законовата делегация за определянето на условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра по чл. 198р от ЗВ с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Създаването на Единната информационна система за ВиК услугите и регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите е предвидено в двете стратегии с пряко отношение - Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, одобрена от Народното събрание през 2012 г. и Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 – 2023 г. (одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г.), като в последната са изрично цитирани.

 


Дата на откриване: 24.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари