Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и за платежните системи

Проектът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи цели да повиши ефективността на предоставяните платежни услуги и да подсили сигурността на платежните системи в резултат на натрупаната практика при упражняване на платежния надзор в страната, както и да въведе новоприети европейски нормативни актове в областта на платежните услуги. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/518 са направени изменения, свързани с изравняването на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в лева в страната, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор и които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането. Сред по-съществените изменения, в резултат на натрупаната практика при упражняването на платежния надзор са въвеждане на забрана лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност;  възможност за надзорния орган регулярно да получава информация за дейността на доставчици на услуги; предвидени са мерки за  уведомяване на обществеността при издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция или дружество за електронни пари; задължават се дружествата за електронни пари да изготвят и предоставят на БНБ отчети за размера на собствения капитал; предлага се увеличение  на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения и др. Изменянията също ще доведат и до по-голяма защита на интересите на ползвателите на платежни услуги, както и до по-ефективна превенция по спазване на изискванията на закона.


Дата на откриване: 21.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари