Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗНИ

Министерство на икономиката обявява за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Измененията касаят отпадане на изискването за полагане на печат в заявлението за сертифициране на инвестиционен проект, подавано пред Българската агенция за инвестиции (БАИ) и отпадане на изискването инвеститорите да представят документ, с които БАИ може да се получи служебно – становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на инвестиционния проект по екологичното законодателство.

Измененията са в съответствие с Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и целят намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които инициират процедура по сертифициране по реда на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.


Дата на откриване: 18.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари