Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба №8121з-1225/27.09.2017г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от ЗПТ, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

Посредством проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол (обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) се цели да бъдат отстранени непълнотите, констатирани в практиката по прилагане на нормативния акт, както и да се създаде ясен и подробен ред за извършване на проверки по реда на Наредбата, което ще доведе до по-ефективно осъществяване на дейностите от страна на контролните органи.

 


Дата на откриване: 28.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари