Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра е изготвен в изпълнение на § 28 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (Обн., ДВ, бр.41 от 2019 г.).

С изменението на ЗКИР беше въведена правна възможност, лицата придобили правоспособност по кадастър, при желание от тяхна страна, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване, както и задължението правоспособните лица да преминават курсове за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация. Тези изменения налагат съответните промени в текстовете на Наредба № 3 от  2001 г., регламентиращи съдържанието на регистъра, партидите и партидните досиета на правоспособните лица.


Дата на откриване: 16.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари