Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба РД-16-1117/01.10.2010г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата

 

С изменението на ЗЗП, обн. ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г., се предвижда финансиране само на представителните сдружения на потребителите. Към настоящия момент има само едно представително сдружение, а на практика действащата наредба не отчита настъпилите промени и поставя ненужно и необосновано строги процесуални изисквания към сдруженията, предвиждайки, отстраняване на сдружение от участие в процедурата при непредставяне на някой от документи, още с първоначалното заявление.
 
"Предвид гореизложеното и с оглед мотивирането на сдруженията за извършване на дейности в полза на потребителите, сме подготвили проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г.
 
Най-общо, промените се свеждат до следното:
 
·                     регламентиране на възможност за допълнително представяне на липсващи към заявлението документи от сдружението, в разумен срок, определен от комисията по разглеждане, оценяване и класиране на заявленията;
 
·                     признаване на разходите за членки внос за участие в международна организация и за абонамент за използване на правно информационни системи като нормативно признати разходи на сдруженията;
 
·                      разделяне на документите на два вида: изискуеми, които трябва да се представят задължително към заявлението и факултативно определени, чието не представяне не е основание за отстраняване, а за по-ниска оценка на извършената работа в полза на потребителите;
 
·                     предвиждане на начин на оценяване на обема и общественото значение на извършената дейност в полза на потребителите, когато до разглеждане е допуснато само едно заявление, чрез допълнение на чл.14 от Наредбата. "
 


Дата на откриване: 17.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 30.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари